17/10/2016

Vratiti se na izvore

U emisjiji Duhovni izazovi 15. listopada istaknuto je kako protestantski svijet krajem listopada započinje pripreme obilježavanja 500–te obljetnice Reformacije, kršćanskog pokreta koji je oblikovao i obogatio europsku misao. Naglašeno je kako je Reformacija osnažila individualnu vjeru, širila pluralizam i parlamentarnu demokraciju

Dana 18. rujna održana je u Osijeku Služba riječi te su u emisiji Duhovni izazovi  objavljene glavne poruke.

Predsjednik Evanđeoske pentekostne crkve u RH i pastor Damir Špoljarić je naglasio kako je reformacija donijela Europi i svijetu i danas veoma aktualnu poruku kako se trebamo vratiti na izvore, apostolske, evanđeoske, biblijske. I jednom reformirana crkva i dalje se mora reformirati i obnavljati, istaknuo je pastor Špoljarić.

Lazar Matej Kovačević, biskup Crkve Božje u RH je naglasio,između ostalog, kako je Reformacija pozitivan društveni i duhovni pokret za obnovu doktrina i života crkve.

Reformirati se mora ono što se deformira, naglasio je dr. sc. Petar Kuzmič, rektor Evanđeoskog teološkog fakulteta u Osijeku, dodajući kako je u kršćanstvu došlo do velikih deformacija. Zato je Lutherov poziv bio da se vratimo Svetom Pismu, na učenje Božje riječi i otkrivanje što nam Bog govori, a ne što nam govori crkva kao moćna institucija ili njezini poglavari koji nisu uvijek vođeni Svetim Pismom,  nego nekim drugim interesima vlasti i moći, istaknuo je Kuzmič.

Leave a Reply

Your email address will not be published.