Kontakt

Sjedište

Evanđeoska pentekostna crkva u RH

Adresa: Kosirnikova 76, 10000 Zagreb

Tel/fax: 01 3700 966

E-mail: tajnistvo@epc.hr

Web: www.epc.hr

Radno vrijeme tajništva: od ponedjeljak do petak od 08,00 do 12,00 h

 

OIB: 42767923576

Iban: HR5023600001101711114

Swift: ZABAHR2X

Vodstvo

PREZBITERIJ

PREDSJEDNIK

Mr. sc. Damir Špoljarić

Tel/fax: 031/494-192

GSM: 091 5235 342

E-mail: damir.spoljaric@evtos.hr

 

DOPREDSJEDNIK

Laslo Hornjik

Tel: 022 440 568

GSM: 091 444 9344

E-mail: hornjik@yahoo.com

 

TAJNIK

Dean Tomić

Tel: 01 3700 966

E-mail: dean.tomic@epc.hr

 

ČLANOVI PREZBITERIJA 

 

Branko Banić

Tel: 043 326 364

GSM: 098 436 093

E-mail: croatiaprotect11@gmail.com

 

Goran Punda

Tel/fax: 01 3764 888

GSM: 098 620 883

E-mail: gpunda@gmail.com

 

Jure Dohal

Tel/fax

GSM: 091 2522 364

E-mail: jure.dohal@gmail.com

 

Eva Husak Bačac

GSM: 091 1830 243

E-mail: eva.oaza@gmail.com