Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Organizacije

AGAPE

AGAPE - OSIJEK
Predsjednik: dr. Peter Kuzmič

AGAPE - VUKOVAR
Predsjednica: Marija Koprivnjak

AGAPE - KNIN
Predsjednik: Laslo Hornjik

AGAPE – ROVINJ
Predsjednica: Eva Bačac - Husak
 

OAZA - Centar za pomoć djeci

Predsjednica: Eva Bačac – Husak
 

Kršćanski izvidnici

Nacionalni starješina: Goran Milković
 

Kampovi u Orahovici

Voditelji: Slobodan i Lidija Stojković
Opširnije: http://www.kamp-orahovica.hr/