13/06/2016

AGAPE

AGAPE – OSIJEK
Predsjednik: dr. Peter Kuzmič

AGAPE – VUKOVAR
Predsjednica: Marija Koprivnjak

AGAPE – KNIN
Predsjednik: Laslo Hornjik

AGAPE – ROVINJ
Predsjednica: Eva Bačac – Husak