27/02/2020

Večeri Radosne vijesti

Večeri Radosne vijesti

Tada im Isus reče: „Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju!“ (Mk.16,15) Hvala Bogu za misionare!

U našoj crkvi, EPC Našice, održana su evangelizacijska bogoslužja od 21.do 23. vljače 2020. godine. Govornici su bili Herbert i James Ros, misionari iz Njemačke. Bogoslužje se sastojalo od tri dijela: 1) slavljenje, 2) propovijed i 3) poziv upućen slušateljima.

1. dan, 21.2.2020.: Govornik: James Ros Prevoditeljica: Sidonija Gvozdić

Tema: Evo, činim sve novo, već nastaje. Zar ne opažate? (Iz.43,19) Po Kristu ono što je bilo u prošlosti, ostaje u prošlosti. Trebamo se usmjeriti na budućnost. Isus ima za svakoga budućnost i želi da u životu poteku rijeke iz kojih teče voda života. Bog kaže: „Želim učiniti nešto novo!“ novo treba svu našu pozornost. Bog nas želi osloboditi od prošlosti i dati nam novi život, život s Isusom. Poziv: Neka ustanu svi oni koji žele nešto novo, jer Bog kaže: „Ja činim nešto novo!“ Gotovo svi smo ustali. Najviše nas raduje što su i neki prijatelji ustali.

2. dan, 22.2.2020.: Regionalni sastanak pastora i duhovnih suradnika Govornik: James Ros Prevoditeljica: Sidonija Gvozdić

Tema: Crkva u koraku s vremenom

Prvo smo razmatrali pitanje zašto crkva treba biti u koraku s vremenom, a nakon pauze, u drugom dijelu predavanja kako to emocionalno djeluje na propovijednike i pastore. Svrha uvođenja novih metoda u crkve jest širenje Evanđelja i veći doseg do neobraćenih ljudi.

Evangelizacijsko bogoslužje Govornik: Herbert Ros Prevoditeljica: Sidonija Gvozdić

Tema: Radost kroz promjenu (Lk.19,1-10) Priča o Zakeju.

Zakej je bio bogat čovjek, ali nije bio zadovoljan. Tražio je nešto više, a to je Isus, jer je čuo sve što je Isus učinio. Odlučan je bio da osobno vidi Isusa. Isus je došao u Jerihon da pronađe izgubljene – znao je da Ga Zakej čeka. Isus zna njegovo ime. On zna sva naša imena. Ništa Njemu nije nepoznato, pred Njim se ne može ništa sakriti. Isus je ljubio toga grešnika. Božja je milost uvijek brza da pomogne onomu komu je potrebno, samo Ga trebamo pozvati. Isus je Zakeju promijenio život. Došao je da traži i spasi što je izgubljeno.

Poziv: Slušaj Božji poziv i reci: „Gospodine, dođi u moje srce:“ Neka prijatelji danas prihvate Isusa, otvore svoje srce da dobiju novi život.

3. dan, 23.2.2020.: Bogoslužje u 10:00 sati Govornik: James Ros Prevoditeljica: Sidonija Gvozdić

Tema: Bog traži ljude koji su Njemu pomoć (Mk.6,37-44) Bog treba našu pomoć. Isus je učinio čudo – od 5 kruhova i 2 ribe, nahranio je 5000 ljudi i ostalo je još punih 12 košara ulomaka. Njegovi su Mu učenici pomogli da se ta hrana podijeli. Isus želi da kroz nas čini dobro ljudima. Želi da s ljudima suosjećamo, pomažemo im i budemo spremni pomoći im s onim što imamo. A Isus želi da Mu mi uvijek zahvalimo za ono što imamo. Vjerujemo Isusu koji može činiti velike stvari. On čini čuda i može promijeniti život čovjeka.

Poziv: Neka podignu ruke oni koji još nisu prihvatili Isusa i žele. Neka ustanu svi bolesni, potišteni.

Evangelizacijsko bogoslužje Govornik: James Ros Prevoditeljica: Sidonija Gvozdić

Tema: Što vidiš? (Mt.10,46-52) Isus je u Jerihonu susreo slijepca, prosjaka Bartimeja koji je vikao: „Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!“ Bartimej je podigao glas vjere. On je prepoznao da je Isus Božji Sin. U nevoljama smo nemoćni, ali Isus je u našoj blizini i On je Svemogući. Bartimej je podigao glas vjere.

Uvijek trebamo moliti s vjerom. Možemo tražiti od Isusa što god nam treba, jer On čini i više nego što možemo misliti. Bartimeja je spasila njegova vjera i progledao je. U toj priči vidimo Božje srce. Božje srce kuca za one ljude koji su izgubljeni (Kao Zakej) i nemoćni (kao Bartimej). Isus ništa ne traži, On je velikodušan i dat će nam što tražimo. Samo On zna put u nebo i jedini je koji nam može darovati vječni život. Isus je moj Spasitelj i Njega ću uvijek slušati i slijediti.

Zahvaljujemo Ocu nebeskom za sve blagoslove koje smo primili tijekom evangelizacije. Hvala Duhu Svetom što je doticao srca mnogih i nadamo se da će se barem jedna duša spasiiti – tada će se radovati čitavo nebo.

Radmila Romanić

Leave a Reply

Your email address will not be published.