02/03/2013

Svjetski molitveni dan “Bijah stranac i primiste me”

Svjetski molitveni dan “Bijah stranac i primiste me”

U Baptističkoj crkvi Zagreb 1. ožujka 2013. godine održan je Svjetski molitveni dan pod naslovom “Bijah stranac i primiste me” u kojem su sudjelovali vjernici kršćanskih crkvi  Baptističke, Evanđeoske pentekostne, Kristove, Katoličke, Pravoslavne, Evangeličke, Reformirane i Makedonske pravoslavne crkve.

Ove godine više je riječi bilo o Francuskoj iz koje su žene pripremile materijale za ekumenski molitveni susret. Tijekom molitve poseban je naglasak bio na doseljenike i probleme s kojim se suočavaju kao što je njihovo iskorištavanje za bijelo roblje.

U glazbenom programu sudjelovao je zbor Baptističke crkve “Nebo”.

Svjetski molitveni dan predstavlja ekumenski svjetski pokret žena koji se jednom godišnje organizira u više od 170 država. Svjetski molitveni dan u Hrvatskoj je prisutan od 1998. godine.

 

Za epc.hr pripremio Robert Bogešić