18/09/2011

Stručni seminar vjeroučitelja baptističkog i evanđeoskog pentekostnog vjeronauka

Stručni seminar vjeroučitelja baptističkog i evanđeoskog pentekostnog vjeronauka

U organizaciji Saveza Baptističkih crkvi (BC) i Savez Evanđeoskih pentekostnih crkvi (EPC) u RH održan je 17. rujna 2011. godine u Zagrebu u dvorani Baptističke crkve stručni seminar baptističkih i evanđeoskih pentekostnih vjeroučitelja na kojem je nazočilo 80-tak sudionika iz cijele Hrvatske.

 

Nakon pozdrava organizatora i uvodne motivacije, koju je vodilo Timothy Ivan Špičak, predstavnik Agencije za odgoj i obrazovanje Tomislav Tomasić  pozdravio je nazočne. Mr. sc. Dražen Glavaš, komunikolog i viši predavač na Veleučilištu Vern u Zagrebu održao je prvo predavanje pod naslovom Kako poboljšati komunikaciju i timski rad.

 

U prijepodnevnim satima mr. sc. Glavaš održao je i drugo predavanje pod naslovom Kako savladati prepreke uspješnoj komunikaciji, dok je u poslijepodnevnim satima vodio predavanje pod naslovom Komunikacija i kultura i kako komunicirati nepromijenjene vrijednosti u promjenjivom vremenu.

 

Na kraju seminara o početku nove školske godine govorile su Svjetlana Mraz i Lidija Stojković.

Lidija Stojković