01/04/2014

Snaga dijaloga: O Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi

Snaga dijaloga: O Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi

U emisiji Hrvatskog katoličkog radija (HKR) Snaga dijaloga 28. ožujka 2014. godine sudjelovao je prof. Danijel Berković, član Glavnog prezbiterija Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj (EPC RH) zadužen u EPC za ekumenska pitanja.

Na upit o značenju riječi evanđeoska i pentekostna, prof. Berković je istaknuo kako riječ pentekost označava pedesetnicu tj. silazak Duha Svetoga na dan pedesetnice tj pentekosta, a evanđeoski se odnosi na jednu tradiciju unutar protestantizma i evanđeoskog kršćanstva koje se proteže još iz 16. st.

Govoreći o idejama evanđeoskog pokreta prof. Berković je naglasio kako se on nadogradio na protestantske vrijednosti sola scriptura, sola gracia i sola fide (samo pismo, samo milost i samo vjera) te se daje naglasak na Sveto pismo, Bibliju.

Evanđeoski pokret u Hrvatskoj obuhvaća baptističke i pentekostne crkve, pa evangeličke, luteranske, reformirane te brojne slobodne crkve rekao je prof. Berković.

Pojašnjavajući termin “pentekost” postavio je pitanje kako bi bilo današnje kršćanstvo da nije bilo Pentekosta i silaska Duha Svetog, jer tek nakon silaska Duha Svetoga prvi učenici su doživjeli nutarnju promjenu i tu počinje postojati kršćanska crkva.

Pentekostalizam treba gledati dvojako, kao duhovski pokret koji se proteže još iz 18 st i kao konfesiju pojasnio je prof Berković.

Govoreći o EPC u Hrvatskoj naglasio je, između ostalog, kako se crkva nalazi po cijeloj Hrvatskoj na čijem je čelu Glavni prezbiterij, koji koordinira regionalne dijelove crkve, jer postoji istočna, središnja, istarska i dalmatinska regija s predstavnicima tih regija u prezbiteriju.

Na upit kako osobno gleda na ekumenizam i razdjeljenost kršćana, prof. Berković je naglasio kako najprije treba odvojiti ekumenizam i međureligijski dijalog, jer to nije isto. Ekumenizam se odnosi na dijalog unutar kršćanskog tiijela, pojasnio je prof Berković, dodajući kako  smatra da treba razvijati taj unutarnji ekumenizam u pojedinim kršćanskim denominacijama za kvalitetnije zajednišvo među pojedinim kršćanskim crkvama.

Na komentar voditelja emisije kako su kršćani osobno  pozvani svjedočiti Krista i Evanđelje te mogu li ostati vjerni Kristu ako ne žele razgovarat s vjernicima druge crkve, prof Berković je kazao kako nema kršćanske crkve koja ima monopol nad Duhom Svetim, jer Duh, kako kaže Sveto Pismo, puše kako hoće i taj Duh puše u svim kršćanskim crkvama.

 

Više poslušajte OVDJE

Pripremio

Robert Bogešić

Leave a Reply

Your email address will not be published.