10/05/2020

Šesto elektroničko izdanje “Knjiga života: kronološki prikaz života Isusa Krista”

Iz predgovora šestom, elektroničkom izdanju

Imajući u vidu sadržaj ove knjige, naslov bi joj lako mogao biti Knjiga o Kristu jer sadrži objedinjenu biografiju Isusa Krista, napisanu kronološkim redoslijedom prema tekstualnim predlošcima četvorice evanđelista – Mateja, Marka, Luke i Ivana. Tijekom kršćanske povijesti, sve do naših dana, brojni su pisci pokušali, s više ili manje uspjeha, prirediti široj čitateljskoj javnosti jasniji i dostupniji tekst koji bi u harmoniziranoj naraciji objedinio sve ono što je napisano u četiri evanđelja.

Sadržaje koji su izneseni u ovoj knjizi treba, kao i ostale svetopisamske tekstove, promatrati očima vjere, one vjere koja je milosni dar Božji i koja dolazi od slušanja i čitanja Božje Riječi. Za poruke koje pronalazimo u Svetome pismu vjerujemo da su nadahnuta Božja objava ljudima. Za razumijevanje Kristove poruke evanđelja, odnosno za razumijevanje Dobre vijesti, potrebna je molitva za duhovno prosvjetljenje koju daje Duh Sveti. Stoga, čitajući sljedeće stranice, trebamo dopustiti Gospodinu da nam otvori srca kako bismo prihvatili i vjerovali ono što je Isus načuvao i propovijedao.

Tekst Knjige života namijenjen je širokom čitateljstvu, ponajprije onima koje se prvi put susreću s novozavjetnim porukama iznesenima u evanđeljima. Kako bi tekstovi, pisani prije nepuna dva tisućljeća i u drugim društvenim i povijesnim okolnostima, bili razumljiviji današnjim čitateljima, poglavito djeci i mladima, priklonili smo se tzv. slobodnom ili prepričanom (razgovornom) prijevodu grčkog izvornika. Takvi prijevodi slijede govornu sintaksu koristeći se svakodnevnim riječima i frazama te imaju naglašenu evangelizacijsku, ali i odgojnu i obrazovnu funkciju.

Dobro je imati u vidu da slobodni ili parafrazirani prijevodi evanđelja imaju glavnu svrhu pomoći čitatelju u početnom i lakšem razumijevanju osnovnog smisla tekstualne poruke. Oni nisu teološka polazišta ni njihova ishodišta te se njihovim čitanjem ne treba zaustavljati naše zanimanje za svetopisamski nauk i rast u kršćanskoj vjeri. U tom smislu, prigovori slobodnim ili prepričanim prijevodima biblijskih tekstova, koje navode neki teolozi, mogu katkad imati svoja opravdanja. No, međusobne rasprave bibličara i prevoditelja o pojedinim prijevodima uglavnom su trajne, katkad i burne, malokad dovršene, a njihova opća suglasnost o nekom prijevodu češće je iznimka nego pravilo. Uostalom, i evanđelisti pišu na grčkom jeziku ono što je Isus propovijedao i naučavao na aramejskom jeziku. Drugim riječima, prijevodi nikada, ni uz najbolju volju i sveobuhvatno znanje, ne postižu potpunu točnost izvornika.

Zato je naša topla preporuka čitateljima da, nakon Knjige života posegnu i priklone se tekstovima Svetog pisma koje su na hrvatski jezik preveli biblijski stručnjaci i književnici, primjerice Zagrebačkoj Bibliji. Njezina poveznica je [https://biblija.ks.hr/]. Knjiga života može biti prvi, ali ne i posljednji izbor prijevoda Božje svete riječi.

Nakon završetka čitanja Knjige života, treba nastaviti s čitanjem o događajima koji su uslijedili. Oni su opisivani u knjizi Djela apostolska koja nam kazuje što su apostoli nakon Kristova uzašašća činili, propovijedali i naučavali te kako se Dobra vijest pronosila tadašnjim svijetom sve do njegova središta – do Rima.

Tekst Knjige života je do sada doživio pet tiskanih izdanja, čija je ukupna naklada dosegla sedam stotina tisuća primjeraka. Primjerci knjige su kontinuirano distribuirani u nekoliko zemalja jugoistočne Europe, svima onima koji su je željeli primiti i čitati. Ovo šesto, elektroničko izdanje treba dodatno omogućiti njenu mrežnu, odnosno online dostupnost.

I na kraju, želimo u ime izdavača zahvaliti svima onima koji su na bilo koji načni sudjelovali u nekom od izdanja Knjige života: Međunarodnom biblijskom društvu, uredništvu Vida i nakladniku Life Publishers International te urednicima, prevoditeljima, lektorima, korektorima, tehničkim urednicima i drugim suradnicima. Osobito zahvaljujemo brojnim znanim i neznanim volonterima koji su distribuirali Knjigu života. Neka vas Gospod sve blagoslovi zbog vašeg doprinosa širenju Dobre vijesti.

U Osijeku, 22. travanja 2020. godine.

Kristov mir neka bude i ostane sa svima vama!

Antal Balog

Knjigu možete vidjeti OVDJE

Leave a Reply

Your email address will not be published.