20/06/2014

Seminar o zajedničkoj molitvi crkve

Seminar o zajedničkoj molitvi crkve

U Baptističkoj crkvi ‘Betel’ održan je dvodnevUpdateni seminar o ‘Zajedničkoj molitvi crkve’. Na seminaru je sudjelovalo sveukupno 40-tak osoba, članovi Baptističkih crkava Zagreba, Siska, Mošćenice, Petrinje i Evanđeosko pentekostne crkve iz Garešnice.

Seminar je vodio pastor Sangyee Nam uz asistenciju još tri pastora iz Južne Koreje. U uvodnom predavanju pastor Sangyee je istaknuo kako postoje razni načini molitve kako osobne tako i zajedničke: ‘Molitveni sastanci crkve kako ih mi prakticiramo je jedan po jedan ili u malim grupama po dvoje ili troje. To je naravno prikladno za mnoge situacije. Na stranicama Novoga zavjeta nalazimo da je rana crkva prakticirala i zajedničku molitvu svih kako to čitamo u Dj.4:24.’

Karakteristika rane crkve je upravo bila žarka molitva zajednice kako to nalazimo u Dj.1:14, Dj.12:5, a ranije u Lk.1:10. U Koreji kako su nam naši gosti objasnili sve denominacije prakticiraju zajedničku molitvu, što znači svi istovremeno glasno mole u zajedništvu. Iako je to za većinu nas neobičan način, naš gost je istaknuo da su u zajedničkoj molitvi svi su potaknuti moliti. U pojedinačnim molitvama obično uvijek mole isti koji su hrabriji za javnu molitvu, dok ostali pasivno prate i najčešće se nikad ne osmjele moliti na javnom skupu. U ovom slučaju upravo takve osobe budu potaknute da iskažu svoju molitvu Bogu i iskustvo nekolicine je da su upravo na ovaj način ohrabreni po prvi puta moliti u javnosti. Među nama se rodila zamisao da nastavimo sa povremenim molitvenim sastancima ovoga tipa na našoj regiji jer, kako je istaknuo predavač, istinski rast imaju one crkve koje mole zajedno.

Povezanost molitve i duhovnog probuđenja je neupitna i jasno vidljiva kako sa stranica Svetog Pisma (Dj.4.31) iz crkvene povijesti, tako i u današnjem vremenu.

M.Komanović

Preuzeto sa http://www.baptist.hr/novosti/929-seminar-o-zajednickoj-molitvi-crkve