04/12/2019

Seminar o eshatologiji

Od 11. do 13. listopada 2019. u EPC Rovinj održan je seminar o eshatologiji sa  mgr. Jirim Hedankem Th.D., Ph.D.

Prvi dio predavanja je raspolaganju na YouTube kanalu EPC Rovinj. Drugi dio u MP3 biti će na raspolaganju tijekom prosinca.

Jiri Hedánek  rodio se 1956. u komunističkoj Češkoj, uzvjerovao u Krista sa 18 godina, te je studirao teologiju na ilegalnom teološkom seminaru, kasnije je završio na Filozofskom fakulteru Universitas Carolina Pragensis, lingvistiku-fonetiku i prevođenje-tumačenje, te hebrejski jezik. Na Husovom teološkom fakultetu je završio aramejski jezik. Akademski djeluje na Filozofskom fakultetu U.C.P. i na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Češkoj.

U 80. godinama je pod pseudonimom M. Chašbaz napisao apologetsku knjigu Uskrsnuće, koja je izašla najprije na Zapadu, kasnije ilegalno i u komunističkoj Češkoj i postala je bestseler. Sudjelovao je u cijelom nizu prijevoda Biblije kao prevoditelj i stručni korektor. Jiri je autor brojnih stručnih teoloških radova i članaka.

Kao predavač poznat je po neobično širokom i dubokom duhovnom uvidu u biblijski tekst i po tome da vrlo složene teme zna objasniti sa briljantnom jednostavnošću. Njegova ljubav prema Pismu i žar za dubljim razumijevanjem Boga je zarazna i prelazi na one koji dolaze na njegova predavanja. Jedna od njegovih „velikih temi“ je eshatologija kojoj je posvetio više od 40 godina proučavanja, postao je jedan od najboljih stručnjaka za tumačenje knjige Otkrivenje.

Poglavlja 9 i 10″ – dr. Jiří Hedánek (12.10.2019.)

“Poglavlja 7 i 8” – dr. Jiří Hedánek (12.10.2019.)

“Poglavlje 6” – dr. Jiří Hedánek (12.10.2019.)

“Poglavlja 1 do 5” – dr. Jiří Hedánek (11.10.2019.) [Eshatologija | Petak II. dio]

“Uvod u knjigu Otkrivenja” – dr. Jiří Hedánek

Leave a Reply

Your email address will not be published.