30/05/2014

Royal Rangers, tečaj za vođe

Royal Rangers, tečaj za vođe

U Orahovici, u razdoblju od 01. do 04. svibnja održao se prvi Nacionalni kamp za obuku Royal Rangers vođa. Trajao je četiri dana i bio je izazovan na fizičkom, mentalnom i duhovnom nivou.

Royal Rangers je crkveno utemeljen mentorski program koji dječacima i djevojčicama nudi zanimljive aktivnosti preko kojih im pomaže da se razvijaju u Božjem karakteru. Ovakav program kroz kreativne i konstruktivne aktivnosti izgrađuje karakter i timski rad.

Tim su poučavali obučeni vođe iz Slovenije. Cilj Nacionalnog kampa za obuku (National Training Camp) je podučiti vođe da uspješno vode djecu i nauče ih osnovnim RR vještinama kao što su vezivanje  čvorova, gradnja od drveta, i vještine kampiranja.

Tečaj je bio namijenjen dvjema skupinama:
Odraslima sa više od 18 godina – Nacionalni kamp za obuku (NTC) i
Tinejdžerima od 14 -17 godina – Tečaj za mlade vođe (JLTC)

Slijedili su razni izazovi među kojima je bilo i kišovito vrijeme. Tečaj za mlade vođe zahtijevao je da sudionici pješače, kampiraju i spavaju u šumi. Ostale vođe isto su tako spavali u šatorima, u kampu na crkvenom zemljištu. Mnogi sudionici koji su na kraju primili diplome bili su šokirani kad im je rečeno da moraju spavati vani na kiši. Vjerujemo da je kamp pomogao ojačati i opremiti buduće vođe da izdrže i savladaju sve izazove koji ih neminovno očekuju.

Gledajući u budućnost ovog programa u Hrvatskoj, svjesni smo da ćemo uspjeti samo ako budemo timski radili. Royal Ranger ne može  opstati bez grupe odanih radnika. U konačnici, RR ne postoji sam za sebe, nego treba služiti lokalnoj crkvi. Vizija Royal Rangers je da evangelizira, poučava i pripremi dječake i djevojčice za kršćansku službu.

Više možete pročitati u izvještaju Jeremy Bohall  OVDJE.

Leave a Reply

Your email address will not be published.