26/02/2012

Promocija i podjela diploma studentima ISOM-a u Vukovaru

Promocija i podjela diploma studentima ISOM-a u Vukovaru

Nakon dvije i pol godine pohađanja predavanja ISOM Biblijske škole, koja su se održavala svake subote u prostoru Vukovarske Evanđeoske Pentekostne crkve održana je svečana promocija i podjela diploma. Studenti koji su položili sve ispite te uspješno napisali završni grupni i individualni rad u nedjelju su, 26. veljače, na službi i svečanoj promociji primili svoje diplome i pohvale za ustrajnost. Biblijsku školu je završilo 15 studenata. Neki od studenata putovali su u Vukovar iz Evanđeoske pentekostne crkve u Cerni i Crkve Božje iz Šidskih Banovaca.

Nakon pozdravnih riječi domaćina, pastora Antuna Koprivnjaka i pozdravne riječi predstavnika ISOM-a Zorana Hochbauma, dvoje studenata, sestra Vesna Čović i brat Staniša Mišić podijelili su svoja svjedočanstvo o značenju i vrijednosti pohađanja ISOM Biblijske škole u njihovim životima. Studenti su zajedno sa članovima crkve iz Vukovara slavili Boga kroz pjesmu. Riječ Božju je dijelio gost, brat Peter Kuzmič, rektor Evanđeoskog Teološkog fakulteta u Osijeku. Ohrabrio je i potaknuo studente da postanu pokretači. Pokretači drugih ljudi, a time i svijeta. Potaknuo ih je da nastoje biti sve sličniji Isusu u Njegovoj trostrukoj službi. Službi učitelja, evangelizatora i pokretača .

Na kraju, svi studenti i njihove obitelji bili su na zajedničkom ručku i neko vrijeme proveli su u zajedništvu.

 

Biljana Salijević