22/12/2014

Poseban posjet Domu za stare i nemoćne u Vukovaru

I ove godine za Božić posjetili smo Dom za stare i nemoćne u Vukovaru. U njemu boravi oko 100 korisnika. Profesorica Kata Lenđel koja radi u Gimnaziji Vukovar pripremila je božićni program s učenicima, a mladi iz EPC Vukovar crkve također su pridonijeli programu s pjesmama. Nakon toga mladi su predali poklone: slaktiše i mirisne svjećice s porukom da je Isus, svjetlo svijeta došao na svijet.
On nas zove da i mi budemo Njegovo svjetlo. Mnogima je to jedina čestitka koju će dobiti za vrijeme praznika. Mladi su obučeni kao anđeli obilazili starce po sobama i pojedinačno im čestitali. Jedna baka koja nije mogla sići s kreveta, kada su došli do nje, probudila se iz polusna i uplašeno pitala: “Jesam li ja već u nebu? Vidim anđele.” Oni su odgovorili: “Bako, još niste. Tu ste na zemlji.”
Isus nas zove, dok smo tu na zemlji, da činimo dobro svima, pa i starima i nemoćnima koji su najbliži odlasku s ovog svijeta.
Marija Koprivnjak

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.