17/12/2012

Popis stanovništva Republike Hrvatske po vjeri

Državni zavod za statistiku objavio je u prosincu 2012. godine rezultate popisa stanovništva u Republici Hrvatskoj 2011. godine.  Ti rezultati odnose se, između ostalog, i na popis stanovništva po vjeri.

U Republici Hrvatskoj ukupno živi 4.284.889 stanovnika, a kao pripadnici Katoličke crkve izjasnilo se 3.697.143 građana, kao pravoslavci 190.143, protestanti 14.653, muslimani 62.977, židovi 536, ostali kršćani 12.961, te kao agnostici i skeptici se izjasnilo 32.518 osoba. Kao ateisti i nisu vjernici izjasnilo se njih 163.375 dok se 93.018 osoba nije izjasnilo, a 12.460 je nepoznato.

Prema tim podacima, u Hrvatskoj živi 3.874.321 Hrvata, 186.633 Srba, 31.479 Bošnjaka, 14.048 Mađara, 16.975 Roma, 17.807 Talijana, 17.513 Albanaca. O pripadnosti nekoj narodnosti nije se izjasnilo 26.763 građana.

Komparacija popisa stanovništva prema vjeri prema popisima 2001. I 2011. godine

(Izvor: DZS, 2012)

Iz predočenih podataka, uočljivo je kako je kod kršćanskih crkvi zabilježen pad u broju katolika s 3.903.551 (2001.god) na 3.697.143 (2011. god.) te pravoslavaca s 195.969 (2001) na 190.143 (2011), dok je zabilježen porast kod protestanata s 11.824 (2001.) na 14.653 (2011) i ostalih kršćana s 10.569 (2001) na 12.961 (2011.).

Porast je zabilježen i kod židova s 495 (2001.) na 536 (2011.) muslimana s 56.777 (2001.) na 62.977 osoba, te posebno kod pripadnika istočnih religija s 969 (2001.) na 2.550 (2011), ostalih religija s 524 (2001) na 2.555 (2011), agnostika i skeptika s 1.547 (2001) na 32.518 (2011.) te ateista i onih koji se izjašnjavaju da nisu vjernici s 98.376 (2001) na 163.375 (2011.).

 

Za epc.hr pripremio Robert Bogešić