09/05/2016

Podjela diploma 5. generacije studenata ISOM-a u Garešnici

Podjela diploma 5. generacije studenata ISOM-a u Garešnici

Dana 24. travnja 2016. godine u EPC Kristijani iz Garešnice, izvršena je svečana podjela diploma 5. generacije polaznika ISOM škole, koju su pohađali i uspješno završila 3 studenta iz Garešnice i 1 iz EPC Daruvar.

Polaznici iz Garešnice su bili Mira Banić, Filip Pernar i Branko Banić, a iz Daruvara polaznik je bila Antonija Vukelić.

Diplome su uručili pastor Zoran Hochbaum i njegova supruga Marica. Podjela je izvršena u okviru redovnog nedjeljnog bogoslužja tako da je atmosfera bila još svečanija. Ovu prigodu iskoristili smo da nam pastor Hochbaum ujedno posluži sa Riječju Božjom koja je bila na blagoslov svim prisutnima.

Nakon službe i podjela diploma svi zajedno smo nastavili druženje u pomoćnim prostorijama uz sokove i kolače.

ISOM škola bila je na blagoslov, ne samo nama studentima nego i cijeloj crkvi, jer sva predavanja su slušali i ostali članovi tako da se na osnovu tih spoznaja koje smo primili kroz školu, izgrađivala cijela crkva. Sa sigurnošću možemo reći da će nam znanja koja smo primili biti od velike koristi za naš daljnji kršćanski život i svakodnevni hod sa Bogom.

Ovom prigodom želimo se zahvaliti direktorima ISOM škole Jonathanu i Michele Durfee, kao i predstavniku za Hrvatsku, Zoranu Hochbaumu na poticajima, ohrabrivanju i bodrenju da ustrajemo do kraja kao i na svoj pruženoj pomoći tijekom školovanja.

Mira i Branko Banić

Leave a Reply

Your email address will not be published.