01/03/2013

Otvorenje prve romske crkve u Dardi

Pogledajte dokumentarni film.