04/03/2013

Osvrt na dramske radionice

Osvrt na dramske radionice

U suradnji sa Svjetlanom Brezo, EPC Stijena Spasenja održala je dramske radionice u periodu od 14.2. do 28.2.

Na radionicama se govorilo o samim počecima drame i kazališta te o njihovoj svrsi i različitim mogućnostima kako dramsku umjetnost iskoristiti u svrhu evangelizacije.

Kroz brojne kratke prezentacije izvodile su se vježbe izražavanja, dikcije, mimike i improvizacije.

U sklopu radionica pokazana je i snimka ranije uprizorene kazališne predstave „Put kršćanina“, te dan kratki uvod o filmskoj umjetnosti kroz amaterske filmske uratke.

Nataša Bjedov