02/12/2012

Orahovica: Seminar o dušobrižništvu

Orahovica: Seminar o dušobrižništvu

U Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi (EPC) Betanija u Orahovici održao se dvodnevni seminar o dušebrižništvu. Seminar, kojeg je vodila mr. sc Snežana Anđelić, kršćanski psihoterapeut iz Beograda, predstavlja modul u okviru pet vikenda koji se planiraju održati tijekom 2012. I 2013. godine.

Na prvom seminaru sudjelovalo je 25 pastora i duhovnih radnika crkvi iz Slavonije.

Teme seminara bile su:

– Zašto se bavimo dušobrižničkim radom?
– Odlučujuća funkcija dušobrižništva
– Dušobrižništvo je zadatak Crkve
– Dušobrižništvo je kršćanska ljubav na djelu
– Korištenje Biblije u dušobrižništvu
– Korištenje fraza u dušobrižništvu

Vjerujemo da su svi sudionici bili vrlo ohrabreni jer mnogi su komentirali kako ovo nije kao “jedan u nizu” seminara čije oduševljenje splasne dolaskom u svakodnevicu.

Potaknuti su na razmišljanje, ali i djelovanje koje je jednako potrebno svakome od nas vođa kao i svim ostalim članovima crkve. Program nije osmišljen samo kao suhoparno predavanje nego su svi sudionici bili aktivno uključeni kroz male grupe i praktične vježbe za primjenu naučenog gradiva.

Zaključeno je da pravog dušobrižništva uopće nema po našim Crkvama i da je krajnji trenutak da se krene u tom smjeru jer svi nosimo mnoga bremena.
Helena i Tomislav Moguš