12/11/2011

Okrugli stol na temu “Kome treba teologija? Odnosi crkve i teologije.”

Okrugli stol na temu “Kome treba teologija? Odnosi crkve i teologije.”

U Zagrebu je, u subotu 12. studenog, u  prostorijama čitaonice Biblijskog instituta održan okrugli stol pod nazivom: “Kome treba teologija? O odnosima crkve i teologije“. Organizatori su bili Evanđeoska pentekostna crkva u RH i Biblijski institut iz Zagreba, područnog studija Evanđeosko – teološkog fakulteta iz Osijeka.

Okrugli stol organiziran je sa ciljem propitkivanja odnosa teologije  sa crkvom, tj uključenosti teoloških znanstvenika u praktičnoj službi lokalne crkve.

Glavni govornici bili su: mr. sc Danijel Berković – profesor na Biblijskom institutu Zagreb, mr. sc. Krešimir Šimić – profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku i pomoćni pastor crkve „Radosna vijest“ u Osijeku, dr.sc. Tom Sibley – dekan Biblijskog instituta Zagreb, te Laslo Hornjik – pastor EPC „Dar milosti“ iz Šibenika. Događaj je moderirao dr.sc. Vedran Đulabić, a u  raspravi su sudjelovali i predavači i studenti s Biblijskog instituta, te pastori i starješine iz EPC, i Kristove Crkve iz Zagreba.

U uvodnom predavanju profesor Berković  je spomenuo da je kod teologa zapostavljena  tema vjerskog iskustva. S druge strane kod pastora i crkvenih djelatnika zanemarena je teologija. Prema statistikama vrlo je malo teologa uključeno u službe u crkvi. Zbog toga prof. Berković smatra kako je potrebno djelovati u cilju boljeg zajedničkog rada  crkvenih službenika i teologa, u svrhu boljeg funkcioniranja crkvene zajednice te djelovanja u javnom području, osobito glede moralno – etičkih izazova današnjice.

Profesor Šimić je u svojem izlaganju spomenuo kako se teologija kao akademska disciplina i znanost zanemaruje u današnjem  društvu. Prednost se daje takozvanim pozitivistički i tehničkim znanostima, dok su  teologija i filozofija nekada najuzvišenije znanosti, marginalizirane. U izlaganju je prof Šimić iznio povijesne i  filozofske postavke u razvijanju teologije kao znanosti koja objedinjuje vjeru i razum. Spoj toga trebala bi biti djelotvorna  ljubav (agape), koja svoju praktičnost očituje u potrebama crkve i društva.

Profesor Tom Sibley je postavio pitanje: „koja je tvoja teologija?“, naglašavajući pri tome da svaki službenik i teolog ima određeni način razmišljanja koji proizlazi iz svjetonazora, tradicije, zemljopisnog porijekla, obrazovanja i prošlih iskustava. „Teolozi ne smiju biti ljudi koji pričaju previše između sebe a premalo sa svijetom“, naglasio je Sibley i dodao kako današnji pastor mora poznavati Boga, kulturu u kojoj živi te biti prisan ljudima. Teologija je prema tome multidiciplinarna znanost, koja uključuje spoznaju Boga, društveno – humanističkih znanosti poput sociologije, povijesti,filozofije, i psihologije, a iziskuje i dobro poznavanje opće kulture.

Laslo Hornjik, pastor crkve  „Dar milosti“ iz Šibenika, osvrnuo se na djelovanje lokalne zajednice u kojoj služi. „U početku osnivanja zajednice nismo davali naglasak na teologiju“, ali s vremenom se u lokalnoj crkvi javila potreba za dubljim uvidom u biblijske i kršćanske istine, te je potreba za teologijom postala veća. „Teologija štiti lokalnu crkvenu zajednicu od raznih negativnih  utjecaja kojem su vjernici izloženi“, spomenuo je pastor Hornjik te je na kraju naglasio potrebu za suradnjom teologa i pastira u svrhu učinkovitijeg služenja.

Raspravu  je protekla u vrlo srdačnom ozračju, a sudionici su u zaključku spomenuli nužnost da teologija postane relevantnija u našim crkvama i društvu. U tu svrhu potrebno je da teološka učilišta prioritetno uče služiti.

Vatroslav Župančić