12/10/2023

Održan Sabor Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj

Održan Sabor Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj

U subotu je, 30. rujna 2023. godine, u Orahovici održan Sabor Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj (EPC u RH) na kojemu su sudjelovali predstavnici lokalnih crkava, izborni delegati i drugi ugledni gosti iz cijele Hrvatske.

Ovogodišnji je Sabor bio izborni sabor koji je na novi četverogodišnji mandat za predsjednika EPC u RH izabrao pastora Damira Špoljarića, za dopredsjednika pastora Lasla Hornjika te za tajnika pastora Deana Tomića.

Uz navedene, koji su prema funkciji ujedno i članovi Prezbiterija EPC u RH, izabrano je i četiri člana Prezbiterija, a to su gospođa Eva Husak-Bačac, pastor Goran Punda, pastor Jure Dohnal i pastor Oliver Buljat.

Uz izborni dio, sabornici su se bavili i aktualnom problematikom, podnesena su izvješća o radu raznih afiliranih tijela i organizacija, donesen je plan rada za buduće razdoblje i dr., a Sabor je zaključen molitvom i zajedništvom Gospodnje Večere.