08/01/2011

Molitveni tjedan u zagrebačkim Evanđeoskim pentekostnim crkvama

Molitveni tjedan vjernika zagrebačkih evanđeoskih pentekostnih crkvi (EPC) održan je od 3. do 8. siječnja 2011. Susreti su započeli u ponedjeljak (3. siječnja) u dvorani EPC Jelenovac, nastavljeni su u EPC Zajednice Kristovih učenika (4. siječnja), EPC Radosna vijest (5. siječnja), EPC Zajednice Kristovih učenika (6. siječnja), EPC Radosna vijest (7. siječnja) te su završeni u EPC Stijena spasenja (8. siječnja).


Susreti su započeli u ponedjeljak (3. siječnja) u dvorani EPC Jelenovac, nastavljeni su u EPC Zajednice Kristovih učenika (4. siječnja), EPC Radosna vijest (5. siječnja), EPC Zajednice Kristovih učenika (6. siječnja), EPC Radosna vijest (7. siječnja) te su završeni u EPC Stijena spasenja (8. siječnja). Molitveni sastanci započinjali su s čitanjem pojedinih biblijskih tekstova koji su bili misao vodilje susreta, a tijekom molitva grupe za slavljenje izvodile su pjesme kroz koje se proslavljala Božja slava, pravednost i veličina.

 

Pastor EPC Jelenovac Goran Punda čitao je uvodno tekst iz Evanđelja po Luci 4,16-21 te je potaknuo vjernike da molitve budu usmjerene prema Božjem iscjeljenju i čudesnim znacima. Čitajući tekst iz Djela apostolskih 4,30 „da se po imenu tvoga Sluge Isusa događaju iscjeljenja, znaci i čudesa“ pastor Punda je naglasio kako vjernici moraju surađivati s Duhom Svetim i kako je molitva najbolji ulog, jer se tada u vjeri širi upravo taj duh vjere.

 

Drugog dana pastor EPC Zajednice Kristovih učenika Ivan Kovačević naglasio je, čitajući tekstove iz knjige Otkrivenja 4 pog i Evanđelja po Ivanu 17,3 kako se trebamo zapitati Tko je moj Bog? Pastor Kovačević je posebno istaknuo kako kroz molitvu treba spoznati Boga koji „… živi u vijeke vjekova, koji je sve stvorio, po čijoj je volji sve nastalo i sve stvoreno“.

 

U srijedu je pastor EPC Radosna vijest Ivan Glavačko uvodno čitao tekstove iz Evanđelja po Mateju 16,13-20 i Evanđelja po Ivanu 17,3, naglašavajući, između ostalog, kako je On život vječni. Posebno je istaknuo kako i danas Isus Krist pita sve nas „A što vi kažete tko sam ja?“

 

U četvrtak su molitve bile usmjerene na braću i sestre u kršćanskim crkvama, za njihove duhovne obnove, ohrabrenja, postojanost i čvrstoću u vjeri, te je pastor Kovačević pročitao tekst iz Prve poslanice Timoteju 2,1-6, naglašavajući posebno 4 redak „On hoće da se svi spase“ te je ukazao na značaj molitve za osobne potrebe i za obraćenje bližnjih.

 

Pastor Glavačko je u petak čitao tekst iz Evanđelja po Luci 19,36-40 te je naglasio kako Crkva ne smije šutjeti, već mora biti odlučna govoriti o Radosnoj vijesti Isusa Krista. Naglasio je kako je Crkva današnjice poput gubavaca (2 Kraljevima 7-9) i ne smije šutjeti jer je danas dan Radosne vijesti. Posebno je, čitajući tekst iz Djela apostolska 2,16-36, istaknuo kako Petar i učenici nisu šutjeli već su puni Duha Svetoga smjelo govorili.

 

U subotu je glavni starješina EPC Stijena spasenja Ratko Medan ukazao, čitajući tekstove iz knjiga Amosa 3,3 i Propovjednika 4,9-12, na potrebu da Crkva ima poziv i molitveno usmjerenje da kao Tijelo Kristovo bude u jedinstvu. Kao završetak molitvenog tjedna pastori Glavačko i Kovačević vodili su molitvu blagoslova za 2011. godinu, a na temelju teksta iz knjige Ponovljenog zakona 11,12-21.

 

Nakon svakog molitvenog sastanka, nastavljeno je zajedništvo kroz koje se, pod vodstvom Duha Svetoga,  proslavljalo ime Boga Oca i Njegovog Sina, Isusa Krista.

 

 

 

Robert Bogešić