12/10/2013

Iz tiska izašla Biblija na bosanskome jeziku

Prvo izdanje prvog prijevoda Biblije na službeni bosanski jezik izašlo je iz tiska sredinom ove godine, a nakon više od 10 godina prevodilačkog rada odabranog tima bosansko-hercegovačkih muslimanskih lingvista i teologa.

Prijevod Staroga zavjeta zasnovan je na tekstu Biblia Hebreica Stuttgartensia. Prijevod Novoga zavjeta zasnovan je na tekstu United Bible Societies’ Greek Tekst.

Utemeljitelj projekta bio je Stuart Moses Graham, član Muckamore Presbyterian Church iz Sjeverne Irske. Stručni voditelj bio je James Dannenberg iz Istambula, anglikanski lingvist sa Oxforda, savjetnik vodeće svjetske organizacije biblijskih prevoditelja Wycliffe Bible Translators, i jedan od prevoditelja posljednjeg izdanja Biblije na turski jezik.

Urednik je bio bošnjački slobodni znanstvenik Dr Redžo Trako. Članovi prevoditeljskog tima bili su vodeći bošnjački lingvisti i teolozi: Dr Senahid Halilović, predsjednik Slavističkog komiteta BiH, i urednik Riječnika bosanskog jezika. Akademik Dr Rešid Hafizović, zamjenik direktora Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu. Dr Ismail Palić, stručnjak za sintaksu bosanskog jezika, i Efendija Edib Kafadar.

Tehničku pripremu, dizajn, izdavanje i distribuciju obavilo je sarajevsko Preduzeće za izdavačku djelatnost i promet TDP d.o.o. nakladnika Narcisa Pozderca, a tiskala jedna od vodećih bosansko-hercegovačkih tiskara Grafotisak iz Gruda.

Svi koji žele kupiti prvu bosansku Bibliju mogu je naručiti po cijeni od 150,00 HRK na email: bosanskabiblija@mail.com

(preuzeto od www.baptist.hr)
Za epc.hr priredio Robert Bogešić