06/02/2016

Doručak za žene – Kako pobijediti negativne misli

Dana 06. veljače 2016. godine u Osijeku je održan Dorućak za žene, na kojem je predavanje, pod naslovom Kako pobijediti negativne misli, održala Elizabeta Koprivnjak.

Video zapis sa susreta možete pogledati ovdje – Kako pobijediti negativne misli.