29/12/2022

Božićno bogoslužje EPC crkava u Zagrebu

Božićno bogoslužje EPC crkava u Zagrebu

Dana 25. prosinca 2022. godine, u Zagrebu, održano je Božićno bogoslužje Evanđeoskih pentekostnih crkava (EPC) Grada Zagreba. Sudjelovale su:EPC Jelenovac, EPC Novi savez, EPV Novi Zagreb, EPC Radosna vijest, EPC Stijena spasenja i EPC Zajednica Kristovih učenika te EPC Put istine (Sesvete).

Uvodni pozdrav i molitvu uputio je pastor EPC Stijena spasenja Ratko Medan, koji je istaknuo, između ostalog, kako je ova služba vrijeme iskazivanja poštovanja i ljubavi prema Isusu Kristu kojem jedinome pripada sva slava, hvala i čast te je pozvao vjernike da to učine iskreno s radošću i zahvalnošću.

Pastor EPC Zajednica Kristovih učenika, Ivan Kovačević, čitao je tekstove iz Novog zavjeta iz Poslanice Galaćanima 2,20: „Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene“ , Poslanice Druge Korinćanima 12,9-10: „Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje. Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova. Zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak“ te Poslanice Filipljanima 1,6: Uzdam se upravo u to, da će onaj, koji je počeo dobro djelo u vama, dovršiti ga do dana Krista Isusa“.

Propovijed je održao pastor EPC Jelenovac, Goran Punda, koji je uvodno pročitao tekst iz Evanđelja po Luki 2,1-20, te je naglasio kako je ovaj događaj povezan s događajem iz Edenskog vrta iz kojeg su, nakon pada u grijeh, izbačeni Adam i Eva, koji su se u strahu skrivali od Boga zbog učinjene pogreške (Postanak 3,1-24).

Tim primjerom, ali i kroz biblijske primjere u povijesti nastanka i razvoja izraelskog naroda te u povijesti ljudskog roda, pokazalo se kako je Bog nastojao ponovno i ponovno obnoviti odnos s čovjekom, koji često zbog straha ne želi imati odnos s Bogom i nalazi rješenja u religioznim postupcima čime želi zadovoljiti Boga.

Upravo rođenje Isusa Krista pokazuje kako je sam Bog došao čovjeku, tražio ga, nalazio i ostao s njim te želi s njim imati osobno zajedništvo,  zaključio je pastor Punda, dodajući kako je upravo to poruka Božića gdje Bog želi da hodamo svakodnevno s njim bez straha, u ljubavi i radosti zajedništva.

Završne riječi i molitvu uputio je pastor Medan.

Tijekom Božićnog bogoslužja slavljenje je vodio glazbeni tim sastavljen od vjernika iz zagrebačkih EPC-a.