20/09/2013

Bog nije pristran – John Mulinde u Rijeci

Bog nije pristran – John Mulinde u Rijeci

Nakon Šibenika, John Mulinde iz Ugande posjetio je Rijeku. Na dvodnevnoj konferenciji održanoj u Bapističkoj crkvi sudjelovali su vjernici iz svih evanđeoskih crkava u Puli i Rijeci.

U dva je izlaganja pastor Mulinde ohrabrio slušateljstvo na vjeru da je Bog Izraela koji je s njima sklopio Savez i ostao vjeran tom Savezu, Bog koji nije pristran i koji želi spasiti ne samo pojedice već sve narode. Nije se ni u ranoj crkvi ta svijest o Božjoj nakani da svoje spasonosno djelo protegne i na ‘pogane’ lako probijala, ali Bog je našao načina kako njegovo svjetlo, koje jedino može odagnati tamu, prodre do na kraj svijeta.

Kad je prvi tim misionarki iz Ugande krenuo za Hrvatsku bilo je to u vrijeme kad je eruptirao vulkan na Islandu i kad je oblak pepela zatvorio europski zračni prostor. Dok su molili, Bog im je pokazao da unatoč duhovnoj tami koja se nadvila nad Europu postoje i ‘stražnja vrata’ kroz koja će svjetlo Evanđelja ponovo zasjati ovim, nekad kršćanskim, kontinentom. Treba li reći da su ta vrata Hrvatska?

Slavljenje su predvodili glazbeni timovi Ri-streama te Evanđeosko-pentekostnih crkava iz Pule.

Iz Rijeke put pastora Mulindea vodi u Osijek te sljedeći tjedan na četverodnevnu konferenciju u ‘GAP-u’ i dvorani ‘Globus’ u Zagrebu.

Događanje je bilo prenošeno putem streama na internetu, a video zapisi su, trudom Siniše Ferenčića, dostupni na Youtube-u.

Za epc.hr pripremio Robert Bogešić

(Preuzeto s pev.com.hr)