28/11/2018

50 godina djelovanja i postojanja crkve u Cerni

50 godina djelovanja i postojanja crkve u Cerni

50 godina crkve u Cerni

Krajem 60-ih godina prošlog stoljeća u Cerni se počinje okupljati grupa nanovorođenih vjernika, uglavnom poteklih iz baptističke crkve na zajedništvu oko molitve i Božje riječi.

Uglavnom se samoorganiziraju, i okupljaju kao kućna molitvena grupa. Postepeno prelaze iz molitvene grupe u uređenu zajednicu koja se okuplja uglavnom dva puta tjedno.

Registriraju se u ondašnjem sustavu kao slobodna vjerska zajednica pod nazivom CRKVA ISUSA KRISTA. Za prvog pastora, ili po tadašnjem rječniku, starješinu, 18.12.1968., biraju brata Blaža Jurišića, u čijoj se skromnoj i trošnoj kući sakupljaju u posebnoj prostoriji namjenjenoj za crkvu.

U samome početku imaju 20-25 vjernika. Negdje u to vrijeme u okolici se osnivaju zajednice sličnog vjerovanja i naziva s kojima zajednica u Cerni djeluje u određenom savezu i suradnji, u Vinkovcima, Vukovaru, Osijeku i Novom Sadu.

Početkom 70- ih crkva biva prepolovljena procesom iseljavanja obitelji zbog egzistencijalnih pitanja u inozemstvo uglavnom u Australiju i Kanadu. 1.3.1975. razrješuje se dužnosti dosadašnji pastor, na vlastiti zahtjev, a novi postaje Mato Godanj.

Crkva je otvorena za suradnju sa drugim zajednicama sličnog, pentekostnog vjerovanja koje djeluju uglavnom u okolici (Kristova pentekostna crkva, Kristova duhovna crkva, Crkva Božja).

Osim u Cerni crkva ima vjernike u okolici, Gradište, Županja, Andrijaševci, Rokovci, a djeluje i u Bosanskoj posavini, Tolisa, Donja Mahala.

1979. crkva gradi svoju vlastitu bogomolju u kojoj se i danas okuplja. 90-ih godina crkva se više povezuje sa Evanđeoskom pentekostnom crkvom. Tih godina sa još dvije crkve koje djeluju u Cerni (Baptistička crkva i Kristova duhovna crkva) otpočinje zajednička bogoslužja jedanput mjesečno, svaki put u drugoj zajednici, što se održalo do danas. 17. svibnja 2004. crkva se priključuje savezu EPC u RH kao punopravna članica i od tada djeluje pod nazivom „EPC Isusa Krista“.

Krajem kolovoza 2008. brat Mato Godanj prestaje biti pastor, a crkvu dalje vodi crkveni odbor kao prijelazno rješenje do izbora novog pastora.

Svečano bogosužje u EPC Isusa Krista,Cerna

U nedjelju 25.11.2018. u ,,EPC Isusa Krista“ Cerna, na svečanom bogoslužju, obilježili smo 50 godina neprekidnog djelovanja i postajanja crkve u Cerni.

Zahvalni smo Gospodu za Njegovu milost koja nas je držala cijelo to vrijeme. Istu službu iskoristili smo, ne samo za pogled unatrag i zahvalnost, nego i pogled unaprijed. Naime, na istoj službi rukopoložen je novi pastor David Godanj, koji je u sastavu crkvenog odbora do sada služio crkvi. Službu rukopolaganja su predvodili pastor Damir Špoljarić, predsjednik EPC u RH, i prezbiter pastor Nikola Škrinjarić.

Službi je također prisustvovalo nekoliko pastora i više vjernika iz bliže okolice, a slavljenje je vodio pastor David Hvala iz ,,Crkve Božje“ iz Vinkovaca sa svojim timom.

Za dugogodišnji rad u Božjem djelu Zahvalnicu u ime prezbiterija EPC je dobio bivši pastor Mato Godanj, a uručio mu je predsjednik EPC u RH Damir Špoljarić.

 

David Godanj

Leave a Reply

Your email address will not be published.