Vještičarstvo (Oliver Buljat)

Kad uđeš u zemlju koju ti daje Gospod, Bog tvoj, nemoj se priučavati na odvratne čine onih naroda. Neka se kod tebe ne nađe nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju kćer; tko bi se bavio gatanjem, čaranjem, vračanjem i čarobnjaštvom; nitko tko bi bajao, zazivao duhove i duše predaka ili se obraćao na pokojnike. Jer tko god takvo što čini gadi se Gospodu; zbog takvih odvratnosti njih i goni ispred tebe Gospod, Bog tvoj. Budi posve vjeran Gospodu, Bogu svome. Narodi koje ćeš naskoro otjerati s posjeda slušaju vračare i gatare, ali tebi to Gospodu, Bog tvoj, ne dopušta.

Pnz 18:9-14.    

Likove njihovih kumira spali! Ne hlepi za srebrom i zlatom što je na njima; ne uzimlji ga da ne budeš njime zaveden; jer bi to bilo gadno Gospodu, Bogu tvome. Ne unosi gnusobe u svoju kuću da ne budeš udaren prokletstvom kao i ona; duboko je prezri i grozi se od nje jer je prokleta.  

Pnz 7:25,26

Ne dopuštaj da vračarica živi! Izl 22:17

A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti. Gal 5:19-21

Isus Krist je otkrio da je đavo ubojica ljudi. Nakana je palog anđela razdvojiti čovjeka od Boga i odvući ga u propast. U osnovi đavlovo djelovanje može se opisati na sljedeći način:

Silom laži (zavođenja) zarobiti dušu i odvesti je u propast! Od kada je zarobio ljudski rod u svoju nevidljivu mrežu, tu istu mrežu stalno „plete“ u umovima Adamovih potomaka. S obzirom na dolazak Isusa Krista Pismo svjedoči: Sin se Božiji pojavio i razorio đavlova djela. 1Iv 3:8

Biblija otkriva način(e) na koji đavo uvlači čovjeka u svoju nevidljivu mrežu.

Tri su termina koja opisuju djelovanje tamne sile kroz ljude i u ljudima:

  • vještičarstvo
  • gatanje
  • čaranje i vračanje (ovo su dva termina koja se u osnovi koriste za istu praksu).

Gatanje djeluje kroz objavu o budućnosti. Za tu se praksu koriste razne tehnike poput kristalne kugle, karata, kostiju životinja i čovjeka, graha, kave , čitanje dlana,  taljenja metala, nutarnjih životinjskih organa,  položaj zvijezda (astrologija) i raznih drugih praksi spajanja s nadnaravnim, ali tamnim duhovnim svijetom i traženjem objave od istih.