Predivni dar komunikacije (Oliver Buljat)

Bog je čovjeku dao predivan dar – komuniciranje.

Čovjek ne može bez komuniciranja. To vidimo i po bumu komunikacijske tehnologije.
Ne samo da je mogao već je i ovisio o tome da pohrani i čuva Božje riječi u srcu. Tako je i danas.
Čovjekov pad dogodio se zbog nepoštivanja komunikacije s Bogom.
Kroz komunikaciju čovjek izražava sebe, daje sebe i prima.

Centar komuniciranja nisu jezik i um, već srce (Izr 4:20-27). Čovjek s Bogom komunicira srcem (duhom). Duša  bi trebala biti šarmantni i dobri konobar koji iznosi iz kuhinje srca dobro. Međutim, ako se ne podložimo Bogu u komuniciranju, konobar će biti svojevoljni radnik koji ne iznosi dobro, već zlo (Mat 12:34-37).