Kratak pregled Ivanovih poslanica (Oliver Buljat)

1 Ivanova 1 Bog nas je pozvao u zajedništvo sa sobom i s drugim vjernicima. Riječ zajedništvo – koinonia grč. više je od površnog poznavanja i povremenog druženja. To je jedinstvo utemeljeno na zajedničkim idealima, zajedničkom štovanju i zajedničkoj pripadnosti. Osnova ovog zajedništva je međusobno, trajno predanje Ocu, Sinu i Kristovom Tijelu. Bog je Svjetlo – moralna čistoća, pravednost i ljubav. Zajedništvo s Njim očituje se življenjem u moralnoj čistoći, pravednosti i ljubavi, i u ljubavi prema drugim vjernicima. Tko ovako ne živi, ili se barem iskreno ne trudi, u tami je, bez obzira na verbalno ispovijedanje vjere, i druge religiozne prakse.