Božji darovi i poziv (Vatroslav Župančić)

Poslanica Apostola Pavla Crkvi u Rimu, ubraja se među najutjecajnija teološka i pastoralna djela u Bibliji i kršćanskoj povijesti. Veliki reformator Jean Calvin je napisao:

„Kad netko razumije tu poslanicu, otvoren mu je prolaz za razumijevanje cijeloga Pisma“, a začetnik metodizma John Wesley dobio je sigurnost spasenja, slušajući čitanje predgovora  Martina Luthera, na komentar poslanice Rimljanima u jednoj Crkvi moravske braće u Londonu 1738. godine.

Poslanica odgovara na temeljna ljudska i vjernička pitanja poput: ljudske odgovornosti i krivice pred pravednim Bogom, Božjeg plana spasenja za čovječanstvo, opravdanje po nezasluženoj Božjoj milosti, te niz uputa za praktični kršćanski život. Od devetog do jedanaestog poglavlja apostol Pavao govori o Izraelu kao izabranom narodu, koji ima ključnu ulogu u Božjem planu spasenja. U jedanaestom poglavlju u stihovima 28. i 29. čitamo sljedeće stihove:

„S obzirom na Radosnu vijest“oni su doduše neprijatelji radi vas, ali s obzirom na izbor oni su ljubimci-zbog otaca jer su neopozovljivi Božji darovi i poziv“ (Rim 11. 28-29)