Baštinici Božjeg obećanja kroz vjeru u Isusa Krista (Oliver Buljat)

Čitanje: Galaćanima 3:19-29;  4:1-7

Bog je odlučio posvojiti mnoštvo sinova (Heb 2:10). Ovo posvojenje proslavlja njegovo božansko biće i otkriva njegovo srce puno milosti (Ef 1:5,6). Bog, koji je Duh, stvara snagom svoje Riječi (Iv 1:3) i uspostavlja odnose s bićima koje je stvorio putem Riječi. Riječi kojima se Bog „veže“ za drugu osobu nazivaju se obećanje i zapovijed. Bog je izabrao Abrahama kako bi po njemu dao obećanje o opravdanju i posvojenju mnoštva ljudi iz svih naroda i jezika (Post 12:1-4; 15:1-6). Obećao je dolazak Potomka (Isusa Krista) po kojemu će biti blagoslovljeni svi narodi, odnosno svi ljudi će moći po Potomku – Baštiniku postati baštinici Božji. Abraham je povjerovao u obećanje o Baštiniku i vjera mu se uračunala u pravednost, odnosno i sam je postao baštinik – sin po vjeri.
620 godina kasnije Bog je sklopio privremeni savez s Abrahamovim prirodnim potomcima – nacijom Izrael. Ovaj savez nije sklopio putem obećanja kroz vjeru, već putem mnoštva zapovijedi, sve skupa zvanih Zakon. Zakon je pripojen obećanju, na neko vrijeme, radi prekršaja dok ne dođe Baštinik (Gal 3:19). Mojsijev Zakon je dan kako bi Abrahamovi prirodni potomci, a preko njih i svi drugi narodi, spoznali da je Bog jedan, pravedan i svet, a svi su ljudi grešni i otpali su od slave Božje (Rim 3:20-23).