Hrvatska Kostajnica

Kontakt

Evanđeoska pentekostna crkva
Zajednica u mirovanju
R. Djetelića 103
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

Kontakt osoba: Nikola Škrinjarić
Telefon: 098 928 3317
E-mail: nikola.skrinjaric1@gmail.com