Bjelovar

Bogoslužja

Nedjelja 18:00 bogoslužje

Kontakt

Evanđeoska pentekostna crkva
Kokinačkih žrtava 10
HR-43000 Bjelovar

OIB 76078500539

Pastor: Dalibor Vadljević
HR-Bjelovar
Telefon: 098 453 735
E-mail: dalibor.vadljevic@gmail.com