Povratak

Povratak jednostavnosti i snazi Evanđelja

Zagreb, 12. – 13. listopada 2019.

U Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi Radosna vijest u Zagrebu pastor Roland La Hausse s Mauricijusa održao je 12. listopada 2019 seminar izazovnog naziva „Povratak jednostavnosti i snazi Evanđelja“.

Pastor La Hausse služi u misiji kršćanske mreže Church Team Ministries International (CTMI) čiji je naglask na snazi i poruci križa. Uz pastoralnu i misijsku službu pokretač je i biblijskog teološkog studija na Mauricijusu.

Prvog dana gostovanja, u subotu 12. listopada 2019., supruga pastora Rolanda Veronique kratko je predstavila njihovu misiju i viziju osposobljavanja i jačanja voditelja crkava u apostolskoj poruci snage križa Kristova. Pastor La Hausse je tijekom seminara naglasio potrebu vraćanja današnjih vjernika sili i jednostavnosti evanđelja koja mijenja sliku Isusa Krista, Sina Božjega u životima učenika Kristovih. Apostoli su bili pronositelji te sile i snage jednostavnosti Kristova evanđelja. Današnji svijet i crkva sljedbom brojnih naučavanja udaljuju Crkvu od Boga i njegove Riječi. Činjenica je da se crkva sve više prilagođava potrebama i duhu svijeta u vremenu u kojem jesmo.

„Što nam je vrijedno?“, pitao je pastor La Hausse, naglasivši kako kršćanski život treba biti ispunjen poistovjećivanjem s Kristovim životom i odricanjem od vlastitog ponosa, znanja i sposobnosti. Sve je to prisutno u crkvi današnjice. Odgovor i rješenje je samo i samo u Evanđelju križa. Tada sve gubi na cijeni zbog Isusova križa sukladno Svetom pismu.

U drugom dijelu pastor Roland je nastavio govoriti o duhovnoj zrelosti koja mora predstavljati stanje i stav srca djelovanjem Duha svetoga. Trebamo dalje postaviti pitanje što nam je prioritet  Cijena je cijena križa i hod „uskim putem“. To je Kristov put koji je odmaknut od “širokog” puta. Hod uskim putem odmiče nas od “udobnog” ili luksuznog „hotelskog“ evanđelja. Uz čitani tekst poslanice Galaćanima 1 : 15-16 dao je naglasak da nas je sam Bog izdvojio, pozvao i objavio nam Sina svojega u nama nastavajući u nama silu Duha Svetoga. Tom snagom trebamo propovijedati i oslanjati se na Krista Isusa, a odbaciti oslanjanje na vlastite sposobnosti i znanja.

Po svršetku predavanja od posebne koristi za sudionike seminara, a i samog predavača bilo je vrijeme za pitanja i razmjenu mišljenja.

Tijekom bogoštovlja u nedjelju 13. listopada 2019. pastor Roland La Hausse je govorio o potrebi slijeđenja Isusa njegovim tragom, a ne hodanju „uz njega“. Pozvani smo donijeti odluku o potpunoj pripadnosti Kristu što znači umrijeti sebi, odlučno uzeti Kristov križ i tako slijediti Krista i živjeti njegov život. Tijekom bogoštovlja pastor Roland vodio je i službu polaganja ruku za duhovnu obnovu i osobne potrebe kako u duhovnim službama tako i u tjelesnom životu.

Riječima poslanice Rimljanima apostola Pavla 8 : 13,14 “Jer ako živite po tijelu, umrijet ćete; Naprotiv, ako Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. Svi ono koje vodi Božji Duh vodi sinovi su Božji” pastor La Hausse blagoslovio nas je na rastanku.

Propovijed možete preslušati na linku:

Slijediti Isusa

Božja svrha – duhovna zrelost

Povratak jednostavnosti i snazi evandjelja