Ne boj se, jednostavno vjeruj

Zagreb, 13. rujna 2019.

Dana 13. rujna 2019. godine u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi Radosna vijest, Zagreb gostovao je misionar Paul  DeGagne iz Vancuvera, Kanada. Govoreći o sebi br. Paul je kazao kako je, po završetku Biblijske škole, prepoznao dar koji mu je dao Gospod, a to je prorokovanje i rad u lokalnim crkvama. Tako nastoji služiti lokalnim crkvama u Aziji i Europi te pomaže pastorima u izgradnji vjernika u prepoznavanju darova Svetoga Duha.

Na početku seminara, čitajući tekst iz Djela apostolskih 3, br. Paul je kazao kako su učenici Petar i Ivan željeli ići u Hram te su na tom putu vidjeli hromoga koji je prosio. Činjenica je kako je taj čovjek bio ovdje kada je i Isus prolazio tim putem. Zašto su se tek sada učenici susreli s tim čovjekom? Jednostavno, oni su morali napraviti taj čin iscjeljenja riječima “nemamo ti što za dati, nego samo Isusa Krista”, kazao je br. Paul, dodajući kako Bog želi nas da poslužimo i pomažemo ljudima da im naraste vjera.

Posebno je naglasio kako moramo paziti gdje gledamo, da li na sebe i sve ljude i situacije oko sebe ili prema Bogu koji nas želi voditi kroz život.

Nakon toga govorio je o osobama iz teksta Evanđelja po Mateju 9,18-25, nadstojniku sinagoge Jairu, kojem je kćerka bila teško bolesna te o ženi koja je 40 godina bolovala te je željela dotaknuti Isusa Krista vjerujući da će tako ozdraviti.

Govoreći o snazi iscjeljenja, br. Paul je kazao kako je žena doživjela iscjeljenje, dok je kćerka nadstojnika doživjela uskrsnuće. Kao u slučaju žene, iako je bila odbačena od društva oko sebe, nastojala je doći do Isusa Krista, a tako i mi u životu, prolazeći kroz razne probleme i izazove, moramo nastojati po svaku cijenu dotaknuti Krista.

Promatrajući događaj kod nadstojnika sinagoge, Isus je posebno s manjom grupom ušao u sobu i time je pokazao nama put da budemo spremni zatvoriti vrata I ući u sveto mjesto s Gospodinom, kazao je br. Paul, dodajući kako svatko od nas ima posebno mjesto kod Gospoda, potrebno je samo se probuditi, podignuti i zakoračiti bliže Gospodu.

Tijekom seminara Božje poruke kroz Paula bile su vrlo ohrabrujuće i na izgradnju. Vjernici su bili presvjedočeni kako Bog zaista svakoga od njih poznaje te da je proročki dar vrlo koristan za Kristovu crkvu.

Nakon seminara nastavljeno je druženje gdje je br. Paul uputio vjernicima Božje poruke za njihove živote te se molio za pojedine potrebe.