Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Sjedište i tajništvo

Evanđeoska pentekostna crkva u RH

OIB: 42767923576

Adresa Kosirnikova 76
10000 Zagreb
Tel/fax 01 3700 966
E-mail tajnistvo@epc.hr
Web www.epc.hr
Radno vrijeme
Tajništva

Ponedjeljak-Petak: 08,00 – 12,00