Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Statut EPC

UVOD

Članak 1.
Na temelju učenja Svetog pisma, a sukladno Ustavu Republike Hrvatske (Narodne Novine 56/90) i Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne Novine 83/02) i Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa (Zagreb, 4.7.2003.), Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Evanđeoska pentekostna crkva) ovim Statutom utvrđuje slijedeće:

 1. Osnovna načela
 2. Naziv i sjedište
 3. Predstavljanje i zastupanje
 4. Poslanje crkve
 5. Članstvo
 6. Ustrojstvo
 7. Prihodi
 8. Ustrojstvo mjesne crkve
 9. Postavljanje u službu
 10. Sporovi
 11. Završne odredbe.

I. OSNOVNA NAČELA

Članak 2.
Evanđeoska pentekostna crkva je savez samostalnih pentekostnih mjesnih crkava i misijskih postaja koje prihvaćaju biblijski nauk i praksu, kao i onih mjesnih crkava koje im se na istim načelima pridruže radi zajedništva i svestrane suradnje.

Više

 

Ugovor s državom

Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj 83/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Evanđeoska (Pentekostna) crkva u Republici Hrvatskoj, Kršćanska adventistička crkva u Republici Hrvatskoj i Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Crkve), sklapaju neovisno, samostalno i svaka za sebe

UGOVOR O PITANJIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA
(u daljnjem tekstu: ugovorne strane)


sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.
U ovom Ugovoru u uporabi su sljedeći pojmovi sa značenjem:
"Svećenik (pastor, propovjednik)" je crkveni službenik koji obavlja bogoslužje.
"Predsjednik (crkve, saveza)", "biskup" je visoki dostojanstvenik u crkvi.

Više

 

Standardi življenja vjernika

Evanđeoska pentekostna Crkva je podložna Isusu Kristu i Njegovu kraljevstvu. Ta podložnost uključuje življenje po zapovijedima, načelima i standardima kraljevstva Božjega. Vjerujemo da je Biblija - Božja nepogrešiva riječ - vodilja za vjernike te krajnji autoritet za vjeru i življenje:

Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban (2 Tim 3,16-17).

Predani smo učenju Biblije kao Božjoj riječi danoj čovjeku. Vjerujemo da je najveći prioritet kršćana u ovome svijetu zajedništvo s Bogom, zadobivanje ljudi za Krista i osnivanje crkava, kao sredstvo za proširenje kraljevstva Božjeg. Da bi naše naviještanje evanđelja bilo vjerodostojno i učinkovito moramo slijediti način življenja po biblijskim standardima. Kao članovi vojske Božje uključeni smo u duhovnu borbu, i stoga smo pod duhovnom disciplinom.

Više

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Crkva ili vjerska zajednica drukčijeg naziva (u daljnjem tekstu: vjerska zajednica) u smislu ovoga Zakona je zajednica fizičkih osoba koje ostvaruju slobodu vjeroispovjedi jednakim javnim obavljanjem vjerskih obreda i drugim očitovanjima svoje vjere (u daljnjem tekstu: vjernici) upisana u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Evidencija).

Članak 2.
Vjerske zajednice samostalno i slobodno određuju unutarnju organizaciju; tijela upravljanja, njihovu hijerarhiju i nadležnosti; tijela i osobe koje predstavljaju vjersku zajednicu i njene organizacijske oblike; sadržaj i način očitovanja vjere; održavanje veza sa svojom središnjicom i drugim vjerskim zajednicama; udruživanje s drugim vjerskim zajednicama; i druga pitanja svoga djelovanja u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

Više

 

Capetownski iskaz o predanju

U izdanju Protestantsko evanđeoskog vijeća u Republici Hrvatskoj i Biblijskog instituta Zagreb, objavljen je dokument Lausannskog pokreta (www.lausanne.org) "Capetownski iskaz o predanju - ispovijest vjere i poziv na djelovanje".

Dokument je nastao na povijesnom naslijeđu Lausannskog zavjeta i Manifesta iz Manile. Sastoji se od dva dijela. Prvog dijela, "Ljubimo poradi Gospodinma: Capetownska ispovijest vjere", gdje se izriču uvjerenja koja imaju izvor u Bibliji i drugog dijela, "Služimo poradi Gospodina: Capetownski poziv na djelovanje", koji predstavlja poziv na djelovanje.

Predgovor su napisali S. Doug Birdsall i Lindsay Brown.

Tekst Capetownskog iskaza o predanju možete pročitati OVDJE


Neka Riječ Božja osvjetljava vaš put, neka milost Gospodina Isusa Krista i zajedništvo Duha Svetoga bude sa svima vama.Za epc.hr pripremio Robert Bogešić

 

The Cape Town Commitment Cover