Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Redovna bogoslužja

EVANĐEOSKA PENTEKOSTNA CRKVA (EPC) "RIJEKA ŽIVOTA" RIJEKA

F. Račkoga 40, 51000 Rijeka. 

 

Nedjelja:

Službe u 10:30 i 18:00
Sastanci na hrvatskom i engleskom.

Sat vremena molitva prije službe
Nedjeljna škola za djecu 4-12 u 10:30
Čuvanje djece od 0-3

 

Srijeda:

Biblijsko proučavanje u 18:30
Na hrvatskom i engleskom

Sat vremena molitva prije službe
Čuvanje djecu od 0-3
"Bible Club" za djecu 4-12

Petak:

Molitva i evangelizacija u 18:00

 

SVI SU DOBRODOŠLI