Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.


PROPOVIJEDI

 

 

"kao grad koji leži na gori"
(11.02.2018., Glavačko Ivan)

"Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.
"Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori.
Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući.
Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.
(Mt 5: 13-16)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 06-2018.mp3

 
 

Bog nas upotrebljava unatoč naših mana
(04.02.2018. Nešić Antonio)

Stoga, braćo sveta, sudionici nebeskoga poziva, promotrite Apostola i Velikoga svećenika naše vjere - Isusa:
on je ovjerovljen kod Onoga koji ga postavi kao ono i Mojsije u svoj kući njegovoj.
Dostojan je doista toliko veće slave od Mojsija koliko veću čast od kuće ima onaj tko ju je sagradio.
Jer svaku kuću tkogod gradi, a sve je sagradio Bog.
Da, i Mojsije bijaše ovjerovljen u svoj kući njegovoj kao služnik da posvjedoči za ono što je imalo biti rečeno,
ali Krist - kao Sin, nad kućom njegovom. Njegova smo kuća mi ako sačuvamo smjelost i ponos nade.

(Hebr 3: 1-6)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 05-2018.mp3

 

 

"Ne sudite da ne budete suđeni"
(28.01.2017., Sabolić Dalibor)

"Ne sudite da ne budete suđeni!
Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni. I mjerom kojom mjerite mjerit će vam se.
Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?
Ili kako možeš reći bratu svomu: `De da ti izvadim trun iz oka`, a eto brvna u oku tvom?
Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!
(Mt 7: 1-5)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 04-2018.mp3

 

 

Ohrabrujte jedni druge
(21.01.2018, Berković Dnijel)

 U tom uvjerenju namjeravao sam najprije doći k vama
i preko vas prijeći u Makedoniju pa se opet, da biste imali i drugu milost, iz Makedonije vratiti k vama da me vi otpratite u Judeju.
Pa jesam li možda bio lakomislen kad sam to namjeravao? Ili što namjeravam, po tijelu namjeravam te je u mene istodobno "Da, da!" i "Ne, ne!"?
Bog je svjedok: naša riječ vama nije "Da!" i "Ne!
jer Sin Božji, Isus Krist, koga mi - ja i Silvan i Timotej - vama navijestismo nije bio "Da!" i "Ne!" nego u njemu bijaše "Da!".
Doista, sva obećanja Božja u njemu su "Da!". I stoga po njemu i naš "Amen!" Bogu na slavu!
A Bog je onaj koji nas zajedno s vama utvrđuje za Krista; on nas i pomaza,
on nas i zapečati i u srca naša dade zalog – Duha.
A ja prizivljem Boga za svjedoka: duše mi, da vas poštedim, nisam više dolazio u Korint.
Ta mi nismo gospodari vaše vjere, nego suradnici vaše radosti. Ta u vjeri ste postojani.

Odlučih dakle u sebi da neću k vama opet sa žalošću.
Jer ako ja vas ražalostim, a tko će mene obradovati ako ne onaj koga ja žalostim?
Zato vam to i napisah da me, kada dođem, ne ražaloste oni koji bi mi imali biti na radost. Uzdam se doista u sve vas, da je moja radost - radost svih vas.
Pisah vam uistinu uz mnoge suze, iz velike nevolje i tjeskobe srca, ne da se ražalostite, nego da upoznate moju preveliku ljubav prema vama.
Ako me tko ražalostio, nije ražalostio mene, nego u neku ruku - da ne pretjeram - sve vas.
Dosta je takvu ona kazna od većine
pa ga vi radije pomilujte i utješite da ga pretjerana žalost ne shrva.
Zato vas molim, iskažite mu ljubav.
Ta zato vam i pisah da vidim jeste li prokušani, jeste li u svemu poslušni.
Komu dakle vi što oprostite, tomu i ja; jer i ja, ako kome što oprostih, oprostih poradi vas - pred Kristom,
da nas ne nadmudri Sotona. Ta znamo njegove namjere!
Kada dođoh u Troadu poradi evanđelja Kristova, premda mi se otvoriše vrata u Gospodinu,
ne bijaše mi duši spokoja što ne nađoh Tita, brata svoga; oprostih se stoga s njima i pođoh u Makedoniju.
Ali hvala Bogu koji nas u Kristu uvijek proslavlja te širi po nama na svakome mjestu miris svoga spoznanja.
Da, Kristov smo miomiris Bogu i među onima koji se spasavaju i među onima koji propadaju:
ovima miris iz smrti za smrt, onima miris iz života za život. A tko je za to podoban?
Uistinu, mi nismo kao mnogi koji trguju riječju Božjom, nego iskreno - kao od Boga pred Bogom - u Kristu govorimo.
(2. Kor 1:15-2:17)

Propovijed možete preslušati na linku:  propovijed 03-2018.mp3

 

 

Što vas raduje?
(14.01.2018., Berković Danijel)

Grad je bio prostran i velik, ali je u njemu bilo malo stanovnika jer nije bilo sagrađenih kuća.

Tada se skupi sav narod kao jedan čovjek na trg koji je pred Vodenim vratima. Rekoše književniku Ezri da donese knjigu Mojsijeva zakona što ga je Jahve dao Izraelu.
I prvoga dana sedmoga mjeseca svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni da ga razumiju

Potom namjesnik Nehemija, i svećenik i književnik Ezra, i leviti koji poučavahu narod rekoše svemu narodu: "Ovo je dan posvećen Jahvi, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plačite!" Jer sav narod plakaše slušajući riječi Zakona.
I još im reče Nehemija: "Pođite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen našem Gospodu. Ne žalostite se: radost Jahvina vaša je jakost.
I leviti umirivahu sav narod govoreći: "Umirite se: ovaj je dan svet. Ne tugujte!
I ode sav narod da jede i pije, i da šalje obroke, i da slavi veliko slavlje: jer su shvatili riječi koje su im objavljene.
(Neh 7:4, 8: 1,2, 9-12)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 02-2018.mp3

 
 
Sve počinje u mislima i srcu
(07.01.2018., Berković Danijel)

Evodiju zaklinjem, i Sintihu zaklinjem da budu složne u Gospodinu.
Da, molim i tebe, čestiti druže, pomaži im jer su se one u evanđelju borile zajedno sa mnom, i s Klementom i ostalim mojim suradnicima, kojih su imena u knjizi Života.
Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!
Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu!
Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu.
I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.
Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala - to nek vam je na srcu!
Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni - to činite i Bog mira bit će s vama!
(Fil 4: 2-9)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 01-2018.mp3
 
 
 
Spreman za Dan Gospodnji
(31.12.2017., Župančić Vatroslav)

"Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku.
Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih.
Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja.
Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.
"Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše.
O ponoći nasta vika: `Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!`
Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke.
Lude tada rekoše mudrima: `Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!`
Mudre im odgovore: `Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!`
"Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata.
Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: `Gospodine! Gospodine! Otvori nam!`
A on im odgovori: `Zaista kažem vam, ne poznam vas!`
Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!
(Mt 25: 1-13)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 59-2017.mp3
 
 
 

Božić - Božja jednosrana odluka za provedbu Novog Zavjeta
(25.12.2017., Berković Danijel)

Doista, kad je Bog Abrahamu davao obećanje, jer se nije imao kime većim zakleti, zakle se samim sobom:
Uistinu, blagosloviti, blagoslovit ću te i umnožiti, umnožit ću te.
I tako Abraham, strpljiv, postiže obećano.
Ljudi se doista kunu onim tko je veći i zakletva im je, kao potkrepa, kraj svake raspre.
Tako i Bog: htio je baštinicima obećanja obilatije pokazati nepromjenljivost svoje odluke pa zato zajamči zakletvom
da bismo po dva nepromjenljiva čina - u kojima je nemoguće da bi Bog prevario - mi pribjeglice imali snažno ohrabrenje da se držimo ponuđene nade.
Ona nam je kao pouzdano i čvrsto sidro duše što ulazi u unutrašnjost iza zavjese,
kamo je kao preteča za nas ušao Isus postavši
(Hebr 6: 13-20)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 58-2017.mp3

 

 

Ostaviti znanje i mudrost i pouzdati se u Riječ
(24.12.2017., Sabolić Dalibor)

A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom.
A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.
Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga.
Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.
Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku:
Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog!
Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.
(Mt 1: 18-24)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 57-2017.mp3

 

 

Između nade i molitve
(17.12.2017., Glavačko Ivan)

U dane Heroda, kralja judejskoga, bijaše neki svećenik imenom Zaharija iz razreda Abijina. Žena mu bijaše od kćeri Aronovih, a ime joj Elizabeta.
Oboje bijahu pravedni pred Bogom: živjeli su besprijekorno po svim zapovijedima i odredbama Gospodnjim.
No nisu imali djeteta jer Elizabeta bijaše nerotkinja, a oboje već poodmakle dobi.
Dok je Zaharija jednom po redu svoga razreda obavljao svećeničku službu pred Bogom,
ždrijebom ga zapade po bogoslužnom običaju da uđe u Svetište Gospodnje i prinese kad.
Za vrijeme kađenice sve je ono mnoštvo naroda vani molilo.
A njemu se ukaza anđeo Gospodnji. Stajao je s desne strane kadionoga žrtvenika.
Ugledavši ga, Zaharija se prepade i strah ga spopade.
No anđeo mu reče: "Ne boj se, Zaharija! Uslišana ti je molitva: žena će ti Elizabeta roditi sina. Nadjenut ćeš mu ime Ivan.
Bit će ti radost i veselje i rođenje će njegovo mnoge obradovati.
Bit će doista velik pred Gospodinom. Ni vina ni drugoga opojnog pića neće piti. Duha Svetoga bit će pun već od majčine utrobe.
Mnoge će sinove Izraelove obratiti Gospodinu, Bogu njihovu.
Ići će pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srce otaca k sinovima i nepokorne k razumnosti pravednih te spremi Gospodinu narod pripravan.
Nato Zaharija reče anđelu: "Po čemu ću ja to razaznati. Ta star sam i žena mi poodmakle dobi.
Anđeo mu odgovori: "Ja sam Gabriel koji stojim pred Bogom. Poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu poruku.
I evo, budući da nisi povjerovao mojim riječima, koje će se ispuniti u svoje vrijeme, zanijemjet ćeš i nećeš moći govoriti do dana dok se to ne zbude.

(Lk 1: 5-20)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 57-2013.mp3