Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

 

PROPOVIJEDI

 

NAJNOVIJE PROPOVIJEDI MOŽETE PRESLUŠATI NA NAŠEM YOUTUBE KANALU:

EPC Radosna Vijest Zagreb

 

 

 

Strah Gospodnji
(15.03.2020., Glavačko Ivan)

Blago čovjeku koji se boji Jahve i koji uživa u naredbama njegovim:
moćno će mu biti na zemlji potomstvo,  na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu,  njegova pravednost ostaje dovijeka.
Čestitima sviće k`o svjetlost u tami: blag, milosrdan i pravedan Jahve.
Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam, koji poslove svoje obavlja pravedno.
Dovijeka neće on posrnuti: u vječnome će spomenu biti pravednik.
Žalosne se vijesti neće bojati,  mirno je njegovo srce uzdajuć` se u Jahvu.
Hrabro mu je srce, ničeg se ne boji, neprijatelje svoje prezire.
On prosipa, daje sirotinji: pravednost njegova ostaje dovijeka,  njegovo će se čelo slavno uzdići.
Ljutito će to gledati bezbožnik, škrgutat će zubima i venuti, propast će želja opakih.
(Ps 112)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 11-2020.mp3


 

Slušati i poslušati
(08.03.2020. Bogešić Robert)

Kad onda dođe u Kafarnaum, pristupi k njemu jedan satnik,
I zamoli: "Gospodine, sluga moj leži kod kuće uzet i muči se vrlo,"
On mu reče: "Ja ću doći i ozdravit ću ga."
(Mk 8:5-7)

Želio je da vidi Isusa, tko je, ali nije mogao od mnoštva naroda; jer je bio maloga rasta;
to potrča naprijed i pope se na divlju smokvu, da ga mogne vidjeti; jer je onuda morao proći.
Kad dođe Isus na ono mjesto, pogleda gore i reče mu: "Zakeju, siđi brzo; jer danas moram proboraviti u kući tvojoj."
(Lk 19:3-5)

Tada žena, koja je već dvanaest godina bolovala od tečenja krvi, pristupi otraga i dotače se skuta haljine njegove.
Jer je rekla u sebi: "Ako se samo dotaknem haljine njegove, ozdravit ću."
Isus se obazre, ugleda je i reče: "Utješi se, kćeri, vjera te je tvoja ozdravila." Od toga časa bila je žena zdrava.
(Mt  9:20-22)

A Isus otide na Maslinsku goru.
Rano ujutro dođe opet u hram. Sav narod pohrli k njemu. On sjede i uze ih učiti.
Tada književnici i farizeji dovedoše ženu zatečenu u preljubi, postaviše je na sredinu
I rekoše mu: "Učitelju, ova je žena sada zatečena u preljubi.
Mojsije nam je zapovjedio u zakonu, da takve kamenujemo. A ti što veliš?"
Ovim pitanjem htjedoše ga, kušati, da bi ga mogli optužiti. Isus se nagnu dolje i uze pisati prstom po zemlji.
Kad su ga jednako pitali, uspravi se i reče im: "Tko je među vama bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju!"
I opet se sagnu i pisao je po zemlji.
Kad su čuli odgovor, stadoše izlaziti jedan za drugim počevši d starješina. I ostade Isus sam sa ženom, koja je stajala na sredini.
Isus se uspravi i upita: "Ženo, gdje su oni koji su te tužili? Nitko te ne osudi?"
Ona odgovori: "Nitko, Gospodine!" Tada reče Isus: "Ni ja te neću osuditi. Idi, i od sada više ne griješi!"
(Iv 8:1-11)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 10-2020.mp3

 

 

Kada ne znamo što napraviti, pogledajmo na Gospodina
(01.03.2020. Pastor Steven)

Ali Jošafat dobi ovu vijest: "Dolazi na te veliko mnoštvo s one strane mora, iz Edoma; i eno ga u Haseson Tamaru, to jest u En Gediju. Jošafat se uplaši i stade tražiti Jahvu te oglasi post po svoj Judeji. Skupili se Judejci da traže Jahvu: dolazili iz svih judejskih gradova da ga traže. Tada Jošafat ustade u judejskom zboru u Jeruzalemu, u Domu Jahvinu, pred novim predvorjem i reče: "Jahve, Bože otaca naših, ti si Bog na nebu i vladaš nad svim krivobožačkim kraljevstvima. U tvojoj je ruci takva sila i jakost da se nitko ne može održati pred tobom.
`Kad navali na nas kakvo zlo, osvetni mač ili kuga, ili glad, te kad stanemo pred ovim Domom i pred tobom, jer je tvoje Ime u ovom Domu, i zavapimo k tebi iz svoje nevolje, usliši nas i spasi.
O Bože naš, zar im nećeš suditi? Jer u nas nema sile prema tome velikom mnoštvu koje dolazi na nas niti mi znamo što da radimo, nego su nam oči uprte u te.
On reče: "Pozorno slušajte, svi Judejci, Jeruzalemci i ti, kralju Jošafate! Ovako vam govori Jahve: `Ne bojte se i ne plašite se toga velikog mnoštva, jer ovo nije vaš rat, nego Božji.
(2.Ljet 20: 2-6, 9, 12, 15)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 09-2020.mp3 

Gdje je naš fokus
(23.02.2020. Nešić Antonio)

"Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.
A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: "Idi za mnom!
Petar se okrene i opazi da ga slijedi onaj učenik kojega je Isus ljubio i koji se za večere bijaše privio Isusu uz prsa i upitao ga: "Gospodine, tko će te to izdati?
Vidjevši ga, Petar kaže Isusu: "Gospodine, a što s ovim?
Odgovori mu Isus: "Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Ti idi za mnom!
Stoga se pronese među braćom glas da onaj učenik neće umrijeti. No Isus mu nije rekao: "Neće umrijeti", nego: "Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga?
(Iv 21: 18-23)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 08-2020.mp3

 
 
 

Izvor zaraze ili blagoslova
(16.02.2020., Berković Danijel)

Nastojte oko mira sa svima! I oko posvećenja bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina!
Pripazite da se tko ne sustegne od milosti Božje, da kakav gorki korijen ne proklija pa ne unese zabunu i ne zarazi mnoge,
(Hebr 12: 14, 15)

Starješina ljubljenom Gaju koga ljubim u Istini.
Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši.
(3. Iv 1: 1, 2)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 07-2020.mp3

 

 

Strahovi
(09.02.2020., Glavačko Ivan)

Jednoga dana uđe u lađu on i učenici njegovi. I reče im: "Prijeđimo na onu stranu jezera." I otisnuše se.
Dok su plovili, on zaspa. I spusti se oluja na jezero. Voda stane nadirati te bijahu u pogibli.
Oni pristupiše i probudiše ga govoreći: "Učitelju, učitelju, propadosmo!" On se probudi, zaprijeti vjetru i valovlju; i oni se umire te nasta utiha.
A on će im: "Gdje vam je vjera?" A oni se prestrašeni u čudu zapitkivahu: "Tko li je ovaj da i vjetrovima zapovijeda i vodi, i pokoravaju mu se?
(Lk 8: 22-25)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 06-2020.mp3 

Dva čuda
(02.02.2020., Ivan Glavačko)

Dok se jednom oko njega gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera.
Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže.
Uđe u jednu od tih lađa; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo.
Kada dovrši pouku, reče Šimunu: "Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov.
Odgovori Šimun: "Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.
Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale.
Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše.
Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: "Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!
Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime,
a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: "Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!
Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim.
(Lk 5: 1-11)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 05-2020.mp3 

Pametno i mudro
(26.01.2020.., Berković Danijel)

Istinu govorim u Kristu, ne lažem; susvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom:
silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu.
Da, htio bih ja sam proklet biti, odvojen od Krista, za braću svoju, sunarodnjake svoje po tijelu.
Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo, i Slava, i Savezi, i zakonodavstvo, i bogoštovlje, i obećanja;
njihovi su i oci, od njih je, po tijelu, i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Amen.

(Rim 9: 1-5)

Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje
znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću.
Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostataka.
Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se.
(Jak 1: 2-5)


Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 4-2020.mp3 

Ustrajnost
(19.01.2020., Nešić Antonio)

Kaza im i prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati:
"U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario.
U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: `Obrani me od mog tužitelja!`
No on ne htjede zadugo. Napokon reče u sebi: `Iako se Boga ne bojim nit za ljude marim, ipak,
jer mi udovica ova dodijava, obranit ću je da vječno ne dolazi mučiti me.
Nato reče Gospodin: "Čujte što govori nepravedni sudac!
Neće li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu?
Kažem vam, ustat će žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?
(Lk 18: 1-8)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 3-2020.mp3

 


Gospode vjerujem, ali pomozi mojoj nevjeri
(12.01.2020, Župančić Vatroslav)           

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 02-2020.mp3