Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

 

PROPOVIJEDI

 

 

Božja i ljudska pravednost
(10.11.2019., Sabolić Dalibor)

"Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd.
Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd.
Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni
pa i njima reče: `Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.
I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako.
A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: `Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?
Kažu mu: `Jer nas nitko ne najmi.` Reče im: `Idite i vi u vinograd.
"Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: `Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.
Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar.
Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar.
A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina:
Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.
"Nato on odgovori jednomu od njih: Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar?
Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi.
Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?
Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.
(Mt: 20 1-16)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 47-2019.mp3

 

 

Biser koji je vrijedno tražiti - Isus Krist
(03.11.2019, Glavačko Ivan)           

Tada pristupi jedan od pismoznanaca koji je slušao njihovu raspravu. Vidjevši da im je dobro odgovorio, upita ga: "Koja je zapovijed prva od sviju?
Isus odgovori: "Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini.
Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!
"Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.
Nato će mu pismoznanac: "Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega.
Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga - više je nego sve paljenice i žrtve.
Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: "Nisi daleko od kraljevstva Božjega!" I nitko se više nije usuđivao pitati ga.
(Mk 12: 23-34)
                                                                         

Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem:
pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.

(Mt 13: 45, 46)                                            

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 46-2019.mp3

 

 

Sjećanje - zatvor ili blagoslov
(27.10.2019., Berković Danijel)

Otada poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.
Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: "Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!
Isus se okrene i reče Petru: "Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!

(Mt 16: 21-23)

Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu.
I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto.
No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem.
Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: "Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?
No on se okrenu i prekori ih.
I odoše u drugo selo.
(Lk 9:51-56)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 45-2019.mp3

 

 

Uvijek zahvalni
(20.10.2019., Glavačko Ivan)

Nabroj sedam tjedana; a tih sedam tjedana uzmi brojiti kad srp počne žeti klasje.
Tada drži Blagdan sedmica u čast Jahvi, Bogu svome, prinoseći dragovoljni prinos iz svoje ruke, kako te već Jahve, Bog tvoj, bude blagoslovio.
I proveseli se tada u nazočnosti Jahve, Boga svoga - na mjestu što ga Jahve, Bog tvoj, odabere da ondje nastani ime svoje - ti, sin tvoj i kći tvoja, sluga tvoj i sluškinja tvoja, levit koji bude u tvome gradu, došljak, sirota i udovica što budu kod tebe.
Sjećaj se da si i sam bio rob u Egiptu. Zato drži i vrši ove uredbe.
Blagdan sjenica slavi sedam dana pošto pokupiš plodove sa svoga gumna i iz svoga badnja.
Proveseli se na svoj blagdan ti, sin tvoj, kći tvoja, sluga tvoj, sluškinja tvoja, levit i došljak, sirota i udovica što se nađe u tvome gradu.
Svetkuj u čast Jahvi, Bogu svome, sedam dana na mjestu koje odabere Jahve, jer će te Jahve, Bog tvoj, blagoslovom obasipati u svim tvojim žetvama, u svakom poslu ruku tvojih, da budeš potpuno veseo.
(Pnz 16: 9-15)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 4-2019.mp3

 

 

Povratak jednostavnosti i snazi evanđelja
(12. i 13..10.2019., Roland La Hausse)

Propovijed možete preslušati na linku:
Subota 1. dio - 41-2019.mp3
Subota 2. dio - 42-2019.mp3
Nedjelja 3. dio - 43-2019.mp3

 

 

Oplemenimo zemlju
(06.10.2019. Glavačko Ivan)

Sijač sije Riječ.
Oni uz put, gdje je Riječ posijana, jesu oni kojima, netom čuju, odmah dolazi Sotona i odnosi Riječ u njih posijanu.
Zasijani na tlo kamenito jesu oni koji kad čuju Riječ, odmah je s radošću prime,
ali nemaju u sebi korijena, nego su nestalni: kad nastane nevolja ili progonstvo zbog Riječi, odmah se sablazne.
A drugi su oni u trnje zasijani. To su oni koji poslušaju Riječ,
ali nadošle brige vremenite, zavodljivost bogatstva i ostale požude uguše Riječ te ona ostane bez ploda.
A zasijani na dobru zemlju jesu oni koji čuju i prime Riječ te urode: tridesetostruko, šezdesetostruko, stostruko.
(Mk 4: 14-20)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 40-2019.mp3

 
 
 

Praštanje
(29.09.2019., Berković Danijel)

Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon.
Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.
"Ne sudite i nećete biti suđeni.
Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti.
Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.
(Rim 13: 8, Lk 6: 36, 37a, Mt 18:27, 38)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 39-2019.mp3

 

 

Sa kime se uspoređujemo?
(22.09.2019., Nešić Toni)

Zato, braćo sveta, sudionici zvanja nebeskoga, pogledajte na poslanika i velikog svećenika vjeroispovijesti naše, Isusa.
Koji je vjeran onome, koji ga postavi, kao i Mojsije u svoj kući njegovoj.
Jer je ovaj zavrijedio veću slavu od Mojsija, koliko veću od kuće ima čast onaj, koji ju je sagradio,
Jer svaku kuću gradi netko, a Bog je, koji je sve stvorio.
I Mojsije bio je doduše vjeran u svoj kući njegovoj kao sluga da posvjedoči za ono, što je trebalo da se objavi.
Ali je Krist kao Sin nad kućom svojom. Oval smo kuća mi, ako čvrsto do svršetka održimo pouzdanje i slavu nade.

(Hebr 3: 1-6)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 38-2019.mp3

 

 

Kako malo može postati puno?
(15.09.2019., Berković Danijel)

I pred svim narodom reče svojim učenicima:
"Čuvajte se pismoznanaca, koji rado hodaju u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama,
proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda.
Pogleda i vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove.
A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića.
I reče: "Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju.
Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše.
(Lk 20:45 21:4)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 37-2019.mp3

 

 

Poslušnost
(08.09.2019., Sabolić Dalibor)

"Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: `Gospodine, Gospodine!`, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima.
Mnogi će me u onaj dan pitati: `Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?
`Tada ću im kazati: `Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!`
"Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni.Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer - utemeljena je na stijeni.
"Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku.
Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika.
Kad Isus završi ove svoje besjede, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom.
Ta učio ih kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci.

(Mt 7: 21-29)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 36-2019.mp3