Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

PROPOVIJEDI

 

 

 
 

Nasamo s Bogom
(14.07.2019., Berković Danijel)

 

Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori.
Tada im reče Isus: "Svi ćete se vi još ove noći sablazniti o mene. Ta pisano je: Udarit će pastira i stado će se razbjeći.
Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.`
Nato će mu Petar: "Ako se i svi sablazne o tebe, ja se nikada neću!
Reče mu Isus: "Zaista, kažem ti, još ove noći, prije negoli se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti!
Kaže mu Petar: "Bude li trebalo i umrijeti s tobom, ne, neću te zatajiti." Tako rekoše i svi učenici.
Tada dođe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže učenicima: "Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se.
I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade ga žalost i tjeskoba.
Tada im reče: "Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!
I ode malo dalje, pade ničice moleći: "Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.
I dođe učenicima i nađe ih pozaspale pa reče Petru: "Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom?
Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo.
Opet, po drugi put, ode i pomoli se:
(Mt 26: 30-42a)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 28-2019.mp3

 

 

Gospodnja večera - ovo činite meni na spomen
(07.07.2019., Sabolić Dalibor)

Doista, ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh,
zahvalivši razlomi i reče: "Ovo je tijelo moje - za vas. Ovo činite meni na spomen.
Tako i čašu po večeri govoreći: "Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.
Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe.
Stoga, tko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje.
Neka se dakle svatko ispita pa tada od kruha jede i iz čaše pije.
Jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije ako ne razlikuje Tijela.
Zato su među vama mnogi nejaki i nemoćni, i spavaju mnogi.
Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni.
A kad nas sudi Gospodin, odgaja nas da ne budemo sa svijetom osuđeni.
Zato, braćo moja, kad se sastajete na blagovanje, pričekajte jedni druge.
Je li tko gladan, kod kuće neka jede da se ne sastajete na osudu.
(1. Kor 11: 23-34)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 27-2019.mp3

 

 

Poslanik sa Božjim autoritetom
(30.06.2019., Glavačko Ivan)

Počinjemo li opet sami sebe preporučivati? Ili trebamo li, kao neki, preporučna pisma na vas ili od vas?
Vi ste pismo naše, upisano u srcima vašim; znaju ga i čitaju svi ljudi.
Vi ste, očito, pismo Kristovo kojemu mi poslužismo, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga; ne na pločama kamenim, nego na pločama od mesa, u srcima.

(2. Kor 3: 1-3)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 26-2019.mp3

 

 

Pronaći odmor
(23.06.2019., Berković Danijel)

Zašto kažeš, Jakove, i ti, Izraele, govoriš: "Moj put sakriven je Jahvi, Bogu mom izmiče moja pravica?
Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Jahve je Bog vječni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv.
Umornome snagu vraća, jača nemoćnoga.
Mladići se more i malakšu, iznemogli, momci posrću.
Al` onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja.

 (Iz 40: 27-31a)

Iscrpljena si od tolikih lutanja, al` nisi rekla: "Beznadno je!" Snagu si svoju nanovo našla te nisi sustala.
Koga si se uplašila i pobojala da si se iznevjerila, da se više nisi mene spominjala, niti si me k srcu uzimala? Šutio sam, zatvarao oči, zato me se nisi bojala.
Ali ću objavit` o tvojoj pravdi i djela ti tvoja neće koristiti.

 (Iz 57: 10-12)

Gospod Jahve dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici.
(Iz 50: 4)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 25-2019.mp3

 

 

"Gdje je Jahve Bog Ilijin?"
(16.06.2019., Župančić Vatroslav)
 

Uze onda Ilijin plašt i udari po vodi govoreći: "Gdje je Jahve, Bog Ilijin?"

(2. Kr 2: 14a)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 24-2019.mp3

 

 

Pentekost
(09.06.2019., Glavačko Ivan)

I odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo.
A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam.
Lađa se već mnogo stadija bila ostisla od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar.
O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru.
A učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: "Utvara!" I od straha kriknuše.
Isus im odmah progovori: "Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!
Petar prihvati i reče: "Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!
A on mu reče: "Dođi!" I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu.
Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: "Gospodine, spasi me!
Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: "Malovjerni, zašto si posumnjao?
Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar.
A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: "Uistinu, ti si Sin Božji!
(Mt 14: 22-33)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 23-2019.mp3

 


 

"Moje mi srce govori: Traži lice njegovo..."
(02.06.2019, Berković Danijel)           

"Nemojte dakle zabrinuto govoriti: `Što ćemo jesti?` ili: `Što ćemo piti?` ili: `U što ćemo se obući?`
Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno.
Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.
Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.
(Mt 6: 31-34)

On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha.
(Kol 1 : 13,14)                                            

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 22-2019.mp3

 


 

Dvije oluje, dva sna
(26.05.2019.., Mike Vickers, Alan Saunders)

Jahve mi je svagda pred očima; jer mi je zdesna, neću posrnuti.
Stog` mi se raduje srce i kliče duša, i tijelo mi spokojno počiva.

(Ps 16: 8,9) 

David doista za nj kaže: Gospodin mi je svagda pred očima jer mi je zdesna da ne posrnem.
Stog mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva.

(Dj 2: 25, 26)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 21-2019.mp3

 

 

Jedina opcija - oduprite se u vjeri
(19.05.2019.., Berković Danijel)

Budite trijezni i bdijte, jer protivnik vaš, đavao, kao lav ričući obilazi i traži, koga da proždere.
Njemu se oduprite tvrdi u vjeri i znajte, da iste muke podnose vaša braća u svijetu!

(1. Pt 5: 8, 9)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 20-2019.mp3

 

 

Poslušnost
(12.05.2019., Glavačko Ivan)

Sva izraelska zajednica po Jahvinoj zapovijedi krene dalje iz pustinje Sina. Utabore se kod Refidima. Tu nije bilo vode da narod pije.
Zato narod zapodjene prepirku s Mojsijem. Vikali su: "Daj nam vode da pijemo!" A Mojsije im odgovori: "Zašto se sa mnom prepirete? Zašto kušate Jahvu?
Ali je narod žeđao za vodom, pa je mrmljao na Mojsija i govorio: "Zašto si nas iz Egipta izveo? Zar da nas žeđom pomoriš, nas, našu djecu i našu stoku?
"Što ću s ovim narodom!" - zazivao je Mojsije Jahvu. "Još malo pa će me kamenovati.
"Istupi pred narod!" - rekne Jahve Mojsiju. "Uzmi sa sobom nekoliko izraelskih starješina; uzmi u ruku štap kojim si udario Rijeku i pođi.
A ja ću stajati pred tobom ondje, na pećini na Horebu. Udari po pećini: iz nje će poteći voda, pa neka se narod napije." Mojsije učini tako naočigled izraelskih starješina.
Mjesto prozovu Masa i Meriba, zbog toga što su se Izraelci prepirali i kušali Jahvu govoreći: "Je li Jahve među nama ili nije?

(Izl 17: 1-7)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 19-2019.mp3

 

 

Čime hranimo tijelo, a čime duh?
(05.05.2019., Berković Danijel

Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje - za život svijeta.
Židovi se nato među sobom prepirahu: "Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?
Reče im stoga Isus: "Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi!
Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.
Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko.
Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu.
Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni.
Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.
To reče Isus naučavajući u sinagogi u Kafarnaumu.
Mnogi od njegovih učenika čuvši to rekoše: "Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?
A Isus znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: "Zar vas to sablažnjava?
A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje je prije bio?
"Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su.
"A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju." 

 

Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime.
Reče stoga Isus dvanaestorici: "Da možda i vi ne kanite otići?
Odgovori mu Šimun Petar: "Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!
I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji.

(Iv 6: 51-64a, 66-69)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 18-2019.mp3

 

 

Živo kamenje
(28.04.2019., Oliver Preston)

Pristupite k njemu, Kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen,
pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu.
Stoga stoji u Pismu: Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, neće se postidjeti
Vama dakle koji vjerujete - čast! A onima koji ne vjeruju - kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni
i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni Riječi, za što su i određeni.
A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu;
vi, nekoć Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili.

(1. Pt 2: 4-10)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 17-2019.mp3

 

 

Isus ruši vrata smrti
(21.04.2019. Sabolić Dalibor)

Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dođoše one na grob s miomirisima što ih pripraviše.
Kamen nađoše otkotrljan od groba.
Uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa.
I dok su stajale zbunjene nad tim, gle, dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih.
Zastrašene obore lica k zemlji, a oni će im: "Što tražite Živoga među mrtvima?
Nije ovdje, nego uskrsnu! Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji:
Treba da Sin Čovječji bude predan u ruke grešnika, i raspet, i treći dan da ustane.
I sjetiše se one riječi njegovih.

(Lk 24: 1-8)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 16-2019.mp3