Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.


PROPOVIJEDI

 

 

 

"Otvori oči mog srca"
(21.10.2018, Berković Danijel)

Dođu u Betsaidu, dovedu mu slijepca pa ga zamole da ga se dotakne.
On uhvati slijepca za ruku, izvede ga iz sela, pljunu mu u oči, stavi na nj ruke i zapita ga: "Vidiš li što?
Slijepac upilji pogled i reče: "Opažam ljude; vidim nešto kao drveće ... hodaju.
Tada mu Isus opet stavi ruke na oči i slijepac progleda i ozdravi te je mogao sve jasno na daleko vidjeti.
 (Mk 8: 22-25)

                                                         

Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno: ubere ploda njegova i pojede. Dade i svom mužu, koji bijaše s njom, pa je i on jeo.
Tada se obadvoma otvore oči i upoznaju da su goli. Spletu smokova lišća i naprave sebi pregače.

 (Post 3: 6, 7)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 43-2018.mp3

 

 

Zahvalsnost u svakoj prilici ili neprilici
(14.10.2018., Sabolić Dalibor)

Razmotrite dakle pomno kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri!
Iskupljujte vrijeme jer dani su zli!
Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja!
I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego - punite se Duhom!
Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu!
Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista!
Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu!

(Ef 5: 15-21)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 42-2018.mp3

 

 

Alternativni ili Kristov put

(07.10.2018., Župančić Vatroslav)

Zabludiše, napustivši ravan put, te pođoše putom Bosorova sina Bileama, koji prigrli plaću nepravednosti,
ali primi i ukor za svoje nedjelo: nijemo živinče ljudskim glasom prozbori i spriječi prorokovo bezumlje.      

(2. Pet 2: 15, 16)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 41-2018.mp3

 

 

Bog ima više za vas
(30.09.2018., Mark)

Evo što se dogodilo kad je Jahve uznio Iliju na nebo u vihoru: Ilija i Elizej pošli iz Gilgala.
I reče Ilija Elizeju: "Ostani ovdje jer me Jahve šalje do Betela." Elizej odgovori: "Života mi Jahvina i tvoga: ja te neću ostaviti!" I siđoše do Betela.
A proročki sinovi koji su boravili u Betelu iziđoše Elizeju u susret i rekoše mu: "Znaš li da će danas Jahve uzeti tvoga gospodara iznad tvoje glave?" On reče: "I ja to znam; tiho!
Ilija mu reče: "Elizeju! Ostani ipak ovdje jer me Jahve šalje do Jerihona." Ali on odgovori: "Života mi Jahvina i tvoga: ja te neću ostaviti!" I uđoše u Jerihon.
Proročki sinovi koji su živjeli u Jerihonu priđoše Elizeju i rekoše mu: "Znaš li da će danas Jahve uzeti tvoga gospodara iznad tvoje glave?" On reče: "I ja to znam; tiho!
Ilija mu reče: "Ostani ipak ovdje jer me Jahve šalje do Jordana." Ali on odgovori: "Života mi Jahvina i tvoga: ja te neću ostaviti!" I tako pođoše obojica.
I pedeset proročkih sinova pođe i zaustavi se podalje, dok su se njih dvojica zadržala na obali Jordana.
Tada Ilija uze svoj ogrtač, smota ga i udari njime po vodi, a voda se razdijeli na dvije strane. I obojica prijeđoše po suhu.
A kad prijeđoše, Ilija će Elizeju: "Traži što da ti još učinim prije nego što budem uznesen ispred tebe!" A Elizej odgovori: "Neka mi u dio padne obilje tvoga duha!
Ilija odgovori: "Mnogo tražiš: ako me budeš vidio kad budem uznesen ispred tebe, bit će ti tako; ako pak ne budeš vidio, neće ti biti.
I dok su tako išli i razgovarali, gle: ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih i Ilija u vihoru uziđe na nebo.
Elizej je gledao i vikao: "Oče moj, oče moj! Kola Izraelova i konjanici njegovi!" I više ga nije vidio. Uze tada svoje haljine i razdera ih nadvoje.
I podiže Ilijin plašt, koji bijaše pao s njega, te se vrati i zaustavi se na obali Jordana.
Uze onda Ilijin plašt i udari po vodi govoreći: "Gdje je Jahve, Bog Ilijin?" I kad udari po vodi, ona se razdijeli na dvije strane i Elizej prijeđe.

(2. Kr 2: 1-14)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 40-2018.mp3

 

 

Djelotvorno Kristovo tijelo

(23.09.2018., Willson)

Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist.
Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.
Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi.
Rekne li noga: "Nisam ruka, nisam od tijela", zar zbog toga nije od tijela?
I rekne li uho: "Nisam oko, nisam od tijela", zar zbog toga nije od tijela?
Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh?
A ovako, Bog je rasporedio udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio.
Kad bi svi bili jedan ud, gdje bio bilo tijelo?
A ovako, mnogi udovi - jedno tijelo!
Ne može oko reći ruci: "Ne trebam te", ili pak glava nogama: "Ne trebam vas.
Naprotiv, mnogo su potrebniji udovi tijela koji izgledaju slabiji.
A udove koje smatramo nečasnijima, okružujemo većom čašću. I s nepristojnima se pristojnije postupa,
a pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast
da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge.
I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi.
A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.

(1. Kor 12: 12-27)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 39-2018.mp3

 

 

Upoznati Krista i raditi za Krista
(16.09.2018. Sabolić Dalibor)

Dok su oni tako putovali, uđe on u jedno selo. Žena neka, imenom Marta, primi ga u kuću.
Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu Gospodinovih i slušaše riječ njegovu.
A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem pa pristupi i reče: "Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne.
Odgovori joj Gospodin: "Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo,
a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti.

(Lk 10: 38-42)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 38-2018.mp3

 

 

Što je crkva?
(09.09.2018., Župančić Vatroslav)

Kad dođe Isus u okolinu Cezareje Filipove, upita učenike svoje: "Za koga drže ljudi Sina čovječjega?"
Oni odgovoriše: "Jedni za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, opet drugi za Jeremiju ili za kojega od proroka."
On ih upita: "A vi, za koga me vi držite?"
Simon Petar odgovori: "Ti si Krist, Sin Boga živoga.
Tada mu reče Isus: "Blagoslovljen si ti, Simone, sine Jonin, jer tijelo i krv nijesu to tebi objavili, nego Otac moj, koji je na nebesima.
I ja tebi kažem: "Ti si Petar. Na toj hridini sagradit ću Crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati.
Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga. Štogod svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, i štogod razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima."
Tada naloži učenicima, da nikomu ne govore, da je on Krist.

(Mt 16: 13-20)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 37-2018.mp3

 

 

Kakva je naša perspektiva
(02.09.2018, Nešić Antonio)

Zato, braćo moja ljubljena i poželjena, radosti i kruno moja, tako stojte u Gospodinu, ljubljeni!
Evodiju opominjem i Sintihu molim, da jedno misle u Gospodinu.
Da, molim i tebe, vjerni druže, zauzmi se za njih, koji se u evanđelju trudiše s menom i s Klementom i s ostalim suradnicima mojim, kojih su imena u knjizi života!
Radujte se svagda u Gospodinu; opet velim, radujte se!
Blagost vaša neka bude poznata svim ljudima!
Gospodin je blizu. Ne brinite se tjeskobno ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvalom neka se javljaju Bogu potrebe vaše!
I mir Božji, koji nadilazi svaki um, čuvat će srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu.
Uostalom, braćo, što je god istinito, što je časno, što je pravedno, što je sveto, što je ljubezno, što je slavno, što je god kreposno, i što je god hvale vrijedno, to mislite!
što i naučiste, i primiste, i čuli ste, i vidjeste u meni ono činite, i Bog mira bit će s vama!
(Fil 4: 1-9)

 

Propovijed možete preslušati na linku:  propovijed 36-2018.mp3

 

 

"Vražji prolaz"
(26.08.2018., Berković Danijel)

Glasom svojim Bogu vapijem, glas mi se Bogu diže i on me čuje.
U dan nevolje tražim Gospodina, noću mi se ruka neumorno pruža k njemu, ne može se utješit` duša moja.

 

Spominjem se Boga i uzdišem; kad razmišljam, daha mi nestane.

Vjeđe moje držiš, potresen sam, ne mogu govoriti.

Mislim na drevne dane i sjećam se davnih godina;

razmišljam noću u srcu, mislim, i duh moj ispituje:

"Hoće li Gospodin odbaciti zauvijek i hoće li ikad još biti milostiv?

Je li njegova dobrota minula zauvijek, njegovo obećanje propalo za sva pokoljenja?

Zar Bog je zaboravio da se smiluje,

(Ps 77: 2-10a)

 

 

Dođite, djeco, i poslušajte me, učit ću vas strahu Gospodnjem. 

Zla se kloni, a čini dobro, traži mir i za njim idi! 

Oči Jahvine gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove. 

Lice se Jahvino okreće protiv zločinaca da im spomen zatre na zemlji. 

Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba. 

Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava.
Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja.
(Ps 34: 12, 15-20)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 35-2018.mp3

 

 

Život evanđelja u zajednici
(19.08.2018., Glavačko Ivan)

"Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje.

 

 

I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.

 

Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.

"Tada će kralj reći onima sebi zdesna: `Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!

Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me;

gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.`

"Tada će mu pravednici odgovoriti: `Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te?

Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te?

Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?`

A kralj će im odgovoriti: `Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!`

"Zatim će reći i onima slijeva: `Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim!

Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti;

stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!`

"Tada će mu i oni odgovoriti: `Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?`

Tada će im on odgovoriti: `Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.`

"I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.
(Mt 25: 31-46)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 34-2018.mp3
 
 

 

Pronaći pravi odmor
(12.08.2018., Berković Danijel)
 

Zašto kažeš, Jakove, i ti, Izraele, govoriš: "Moj put sakriven je Jahvi, Bogu mom izmiče moja pravica?
Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Jahve je Bog vječni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv.
Umornome snagu vraća, jača nemoćnoga.
Mladići se more i malakšu, iznemogli, momci posrću.
Al` onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se.

 

Gospod Jahve dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici.
Gospod Jahve uši mi otvori:

 

Iscrpljena si od tolikih lutanja, al` nisi rekla: "Beznadno je!" Snagu si svoju nanovo našla te nisi sustala.
(Iz 40: 27-31,  50: 4-5a; 57: 10)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 33-2018.mp3