Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.


PROPOVIJEDI

 

 

 

Prepoznati put kojim nam je ići
(17.06.2018, Vatroslav Župančić)

Propovijed možete preslušati na linku:  propovijed 25-2018.mp3

 

 

Duh Božji i savjest
(10.06.2018., Berković Danijel)

Istinu govorim u Kristu, ne lažem; svsvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom:
silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu.

Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, i nemajući Zakona, oni su sami sebi Zakon:
pokazuju da je ono što Zakon nalaže upisano u srcima njihovim. O tom svjedoči i njihova savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom optužuju ili brane.

(Rim 9: 1-2, 2: 14-15)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 24-2018.mp3

 

 

Ljubav i poštovanje
(03.06.2018., Berković Danijel)

Sve poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojte, kralja častite!
(2. Pet 2: 17)

Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj.
(Izl 20: 12)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 23-2018.mp3
 
 
 
Ima li čovjek koji će pomoći?
(27.05.2018., Glavačko Ivan)

Nakon toga bijaše židovski blagdan pa Isus uziđe u Jeruzalem.
U Jeruzalemu se kod Ovčjih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Bethzatha, a ima pet trijemova.
U njima je ležalo mnoštvo bolesnika - slijepih, hromih, uzetih:čekali su da izbije voda..
Anđeo bi Gospodnji, naime, silazio od vremena do vremena u ribnjak i pokrenuo vodu: tko bi prvi ušao pošto je voda izbila, ozdravio bi makar bolovao od bilo kakve bolesti.
Bijaše ondje neki čovjek koji je trpio od svoje bolesti trideset i osam godina.
Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu: "Želiš li ozdraviti?
Odgovori mu bolesnik: "Gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe.
Kaže mu Isus: "Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!
Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda. Toga dana bijaše subota.
Židovi su stoga govorili ozdravljenomu: "Subota je! Ne smiješ nositi postelju svoju!
On im odvrati: "Onaj koji me ozdravi reče mi: `Uzmi svoju postelju i hodi!`
Upitaše ga dakle: "Tko je taj čovjek koji ti je rekao: `Uzmi i hodi?`
No ozdravljenik nije znao tko je taj jer je Isus nestao u mnoštvu što se ondje nalazilo.
Nakon toga nađe ga Isus u Hramu i reče mu: "Eto, ozdravio si! Više ne griješi da te što gore ne snađe!
Čovjek ode i javi Židovima da je Isus onaj koji ga je ozdravio.
Zbog toga su Židovi počeli Isusa napadati što to radi subotom.
Isus im odgovori: "Otac moj sve do sada radi pa i ja radim.
(Iv 5: 1-17)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 22-2018.mp3

 

 

Glazbenik i instrument
(20.05.2018, Berković Danijel)

Pravednici, Jahvi kličite! Hvaliti ga pristoji se čestitima.
Slavite Jahvu na harfi, na liri od deset žica veličajte njega!
Pjesmu novu zapjevajte njemu i glazbala skladna popratite poklicima.
(Ps 33: 1-3)

Uzdah se u Jahvu uzdanjem silnim, i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
Izvuče me iz jame propasti, iz blata kalnoga; noge mi stavi na hridinu, korake moje ukrijepi.
U usta mi stavi pjesmu novu, slavopoj Bogu našemu. Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti: uzdanje će svoje staviti u Jahvu.
(Ps 40: 2-4)

A kad on uze knjigu, četiri bića i dvadeset i četiri starješine padoše ničice pred Jaganjca. U svakoga bijahu citre i zlatne posudice pune kada, to jest molitava svetačkih.
Pjevaju oni pjesmu novu: "Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine jer si bio zaklan i otkupio, krvlju svojom, za Boga ljude iz svakoga plemena i jezika, puka i naroda;
(Otk 5: 8-9)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 21-2018.mp3

 
 

Čekajte na silu odozgo
(20.05.2018., Sabolić Dalibor)

Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio
do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome.
Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem.
I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju Obećanje Očevo "koje čuste od mene:
Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim.
Nato ga sabrani upitaše: "Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?
On im odgovori: "Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti.
Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.

Onda se vratiše u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotni hod.
I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev -
svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.
(Dj 1: 1-8, 12-14)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 20-2018.mp3

 

 

Predati Bogu ono malo...
(06.05.2018., Župančić Vatroslav)

Tada Isus dozva učenike svoje k sebi i reče: "Žao mi je naroda. Već tri dana stoje kod mene i nemaju što jesti. Gladne neću da ih otpustim. Inače bi mogli klonuti na putu."
Učenici mu odgovoriše: "Odakle da dobijemo u pustinji toliki kruh, da se nasiti tako veliko mnoštvo?"
Isus ih upita: "Koliko kruhova imate?" Oni odgovoriše: "Sedam i nekoliko ribica."
Tada zapovjedi da narod posjeda po zemlji
Onda uze onih sedam kruhova i ribe, dade hvalu, prelomi ih i dade ih učenicima svojim, a učenici ih dadoše narodu
Svi su jeli i nasitili se, dapače od preostalih komada podigoše još sedam košarica punih.
Bilo je četiri tisuće muževa, koji su jeli, osim žena i djece.

(Mt 15: 32-38)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 19-2018.mp3

 

 

Istrčati životni maraton
(29.04.2018., Berković Danijel)

Jer ja se već žrtvujem, i vrijeme moje smrti blizu je.
Dobar sam boj vojevao, trku svršio, vjeru očuvao.
Uostalom, meni je pripravljen vijenac pravde, koji će mi dati Gospodin u dan onaj, pravedni sudac; a ne samo meni, nego i svima, koji su ljubili dolazak 
(2. Tim 4: 6-8)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 18-2018.mp3

 

 

Paradoks i kontradikcija
(22.04.2018., Nešić Antonio)

Gdje je dakle hvalisanje? Isključeno je. Kojim zakonom? Je li onim djela? Ne, nego zakonom vjere.
Jer sudimo, da se čovjek opravdava vjerom bez djela zakona.
Ili je Bog samo za Židove? Nije li i za neznabošce Da, i za neznabošce.
Jer je samo jedan Bog, koji opravdava obrezane iz vjere i neobrezane po vjeri.
Poništavamo li dakle zakon vjere? Bože sačuvaj! Nego zakon utvrđujemo.
Što ćemo dakle reći za Abrahama, oca svojega, da je postigao po tijelu.
Jer ako se je Abraham opravdan djelima, može se hvaliti, ali ne pred Bogom.
Jer što kaže pismo? Vjerova Abraham Bogu, i uračuna mu se u pravdu."

Što koristi, braćo moja, ako tko kaže, da ima vjeru, a djela nema? Zar ga može vjera spasiti?
Ako li brat ili sestra goli budu i nemaju svagdanje hrane,
I rekne im koji od vas: "Idite u miru, grijte se i nasitite se", a ne dadne, što im je potrebno za tijelo, što koristi?
Tako i vjera, ako nema djela, mrtva je u samoj sebi.
Ali reći će tko: "Ti imaš vjeru, a ja imam djela, pokaži mi vjeru svoju bez djela, a ja ću tebi pokazati vjeru iz djela svojih.
Ti vjeruješ, da je jedan Bog; dobro činiš; i đavli vjeruju, i dršću.
A hoćeš li znati, o čovječe ludi, da je vjera bez djela mrtva?
Abraham, otac naš, ne opravda li se djelima, kad prinese sina svojega Izaka na žrtvenik?
Vidiš li, da je pomagala djelima njegovim, i da se je djelima vjera usavršila?
I ispuni se Pismo, koje govori: "Abraham vjerova Bogu, i uračuna mu se u pravdu", i "prijatelj Božji" nazva se.
Vidite, da se djelima opravdava čovjek, a ne samo vjerom.
Jednako i Rahaba bludnica ne opravda li se djelima, kad primi glasnike i izvede ih drugim putem?
Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.

(Rim 3: 27 - 4: 2, Jak 2: 14-26)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 17-2018.mp3

 

 

Pred trpezom Božje Riječi
(15.04.2018. Berković Danijel)

On mi reče: "Sine čovječji, pojedi što je pred tobom; pojedi taj svitak, onda idi i govori kući Izraelovoj!"
Otvorio sam usta svoja, i on mi dade svitak da jedem.
I reče mi: "sine čovječji, uzmi taj svitak, što ti ga dajem, u sebe i pusti da uđe u tvoju nutrinu!" Ja ga pojedoh, i bio mi je u ustima sladak kao med.

(Ez 3: 1-3)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 16-2018.mp3

 

 

Moji odnosi s bližnjim slika su odnosa s Bogom
(08.04.2018., Berković Danijel)

Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga; i svaki, koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.
Koji ne ljubi, ne poznaje Boga, jer je Bog ljubav.
Po tom se pokaza ljubav Božja prema nama, što Bog Sina svojega jedinorođenoga posla na svijet, da živimo po njemu.
U tom je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego da je on ljubio nas i poslao Sina svojega kao pomirnu žrtvu za grijehe naše.
Ljubljeni, ako nas je Bog tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga.
Boga nije nikad nitko vidio. Ako ljubimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova savršena u nama.
Po tom poznajemo, da u njemu ostajemo, i on u nama, što nam je dao od Duha svojega.
I mi vidjesmo, i svjedočimo, da je Otac poslao Sina za Spasitelja svijeta.
Tkogod prizna, da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.
I mi upoznasmo i vjerovasmo ljubav, koju Bog ima prema nama. Bog je ljubav, i koji ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog ostaje u njemu.
U tom se ljubav Božja u nas usavršuje, da imamo pouzdanje na dan suda, jer kao što je on, i mi smo u svijetu ovom.
U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi.
Mi dakle ljubimo Boga, jer nas je on najprije ljubio.
Ako tko kaže: "Ljubim Boga, a mrzi na brata svojega, lažac je; jer tko ne ljubi brata svojega, koga vidi, kako može ljubiti Boga, kojega ne vidi?
I ovu zapovijed imamo od njega: "Tko ljubi Boga, neka ljubi i brata svojega!

(1. Iv 4: 7-21)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 15-2018.mp3