Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.


PROPOVIJEDI

 

Pronaći pravi odmor
(12.08.2018., Berković Danijel)
 

Zašto kažeš, Jakove, i ti, Izraele, govoriš: "Moj put sakriven je Jahvi, Bogu mom izmiče moja pravica?
Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Jahve je Bog vječni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv.
Umornome snagu vraća, jača nemoćnoga.
Mladići se more i malakšu, iznemogli, momci posrću.
Al` onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se.

 

Gospod Jahve dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici.
Gospod Jahve uši mi otvori:

 

Iscrpljena si od tolikih lutanja, al` nisi rekla: "Beznadno je!" Snagu si svoju nanovo našla te nisi sustala.
(Iz 40: 27-31,  50: 4-5a; 57: 10)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 33-2018.mp3

 

 

Poniznost i autoritet
(05.08.2018, Berković Danijel)

Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj, 
Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe, ne žesti se da zlo ne učiniš.
Još malo i nestat će bezbožnika: mjesto ćeš njegovo tražiti, a njega više nema.
Zemlju će posjedovati krotki, obilje mira oni će uživat`.
(Ps 37: 7a, 8, 10, 11)

 Evo Sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio da donosi pravo narodima.

On ne viče, on ne diže glasa, niti se čuti može po ulicama.
On ne lomi napuknutu trsku niti gasi stijenj što tinja. Vjerno on donosi pravdu,
ne sustaje i ne malakše dok na zemlji ne uspostavi pravo.
(Iz 42 1-4a)

 Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska! Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska! Tvoj kralj se evo tebi vraća: pravičan je i pobjedonosan, ponizan jaše na magarcu,

 (Zah 9: 9)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 32-2018.mp3

 

 

Barnaba - suradnik Božji
(29.07.2018., Glavačko Ivan)

A mnoštvo vjernika bilo je jedno srce i jedna duša. I ni jedan nije govorio za imanje svoje da je njegovo, nego im je sve bilo zajedničko.
I apostoli su s velikom silom svjedočili za uskrsnuće Gospodina Isusa Krista, i velika je milost bila na svima njima.
Jer ni jedan među njima nije bio siromašan. Tko je posjedovao njive ili kuće, prodavao bi ih i donosio novce, što su uzimali za to,
I stavljali su pred noge apostolima, A davalo se svakome, koliko je tko trebao.
Tako je Levit Josip iz Cipra, koji je od apostola bio prozvan Barnaba, što znači sin utjehe",
Imao njivu, prodao ju i donio novce i stavio ih apostolima pred noge.

(Dj 4: 32 - 37)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 31-2018.mp3

 

 

Mariti ili zanemariti
(22.07.2018., Sabolić Dalibor)

Zato treba da mi svesrdnije prianjamo uz ono što čusmo da ne bismo promašili.
Jer ako je riječ po anđelima izrečena bila čvrsta te je svaki prijestup i neposluh primio pravednu plaću,
kako li ćemo mi umaći ako zanemarimo toliko spasenje? Spasenje koje je počeo propovijedati Gospodin, koje su nam potvrdili slušatelji,
a suposvjedočio Bog znamenjima i čudesima, najrazličitijim silnim djelima i darivanjima Duha Svetoga po svojoj volji.

(Hebr 2: 1-4)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 30-2018.mp3

 

 

Odlučno ili neodlučno
(15.07.2018., Berković Danijel)

"A što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: `Sinko, hajde danas na posao u vinograd!`
On odgovori: `Neću!` No poslije se predomisli i ode.
Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: `Evo me, gospodaru!` i ne ode.
Koji od te dvojice izvrši volju očevu?" Kažu: "Onaj prvi."

  

"Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve.
A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje.
Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga!
Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom.
Vaša riječ neka bude: `Da, da, - ne, ne!` Što je više od toga, od Zloga je.

(Mt 21: 28- 31a; 5: 33-37)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 29-2018.mp3

 

 

Mir i nemir
(08.07.2018., Berković Danijel)

Spominjite se stoga da nekoć bijaste neznabošci u tijelu - neobrezanicima su vas zvali oni koji se zovu obrezani, rukom, na tijelu -
i da u ono vrijeme bijaste izvan Krista, udaljeni od građanstva izraelskoga, tuđi Savezima obećanja, bez nade bijaste i neznabošci na svijetu.
Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko, dođoste blizu - po Krvi Kristovoj.
Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu.

(Ef 2: 11-14)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 28-2018.mp3

 

 

Osvrnuti se nazad i ići naprijed
(01.07.2018. Berković Danijel)

Sjećaj se svega puta kojim te Jahve, Bog tvoj, vodio po pustinji ovih četrdeset godina 
Tvoja se odjeća na tebi nije izderala niti su ti noge oticale ovih četrdeset godina.
Čuvaj se da ne zaboraviš Jahvu, Boga svoga, zanemarujući njegove zapovijedi,.
I pošto se najedeš do sitosti, posagradiš lijepe kuće i u njima se nastaniš;
kad ti se krupna i sitna stoka namnoži; kad se nakupiš srebra i zlata i kada sve tvoje uznapreduje,
nemoj da se uznese srce tvoje i da zaboraviš Jahvu, 

 

da upoznam njega i snagu uskrsnuća,
Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego - hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista.
Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem,
k cilju hitim, k nagradi.
 

 

Ne spominjite se onog što se zbilo, nit` mislite na ono što je prošlo.
Evo, činim nešto novo; već nastaje. Zar ne opažate?

(Pnz 8: 2a, 4, 11a, 12-14a; , Fil 3: 10a, 12-14a;  Iz 43: 18-19a)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 27-2018.mp3

 

 

Kruh s neba - svakodnevna hrana
(24.06.2018., Glavačko Ivan)

Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani!
Podnosite jedni druge u ljubavi;
trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira!
Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva!
Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krštenje!
Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!

(Ef 4: 1-6)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 26-2018.mp3

 

 

Prepoznati put kojim nam je ići
(17.06.2018, Vatroslav Župančić)

Propovijed možete preslušati na linku:  propovijed 25-2018.mp3

 

 

Duh Božji i savjest
(10.06.2018., Berković Danijel)

Istinu govorim u Kristu, ne lažem; svsvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom:
silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu.

Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, i nemajući Zakona, oni su sami sebi Zakon:
pokazuju da je ono što Zakon nalaže upisano u srcima njihovim. O tom svjedoči i njihova savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom optužuju ili brane.

(Rim 9: 1-2, 2: 14-15)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 24-2018.mp3

 

 

Ljubav i poštovanje
(03.06.2018., Berković Danijel)

Sve poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojte, kralja častite!
(2. Pet 2: 17)

Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj.
(Izl 20: 12)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 23-2018.mp3