Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.


PROPOVIJEDI

 

 

 

 

Isus ruši vrata smrti
(21.04.2019. Sabolić Dalibor)

Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dođoše one na grob s miomirisima što ih pripraviše.
Kamen nađoše otkotrljan od groba.
Uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa.
I dok su stajale zbunjene nad tim, gle, dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih.
Zastrašene obore lica k zemlji, a oni će im: "Što tražite Živoga među mrtvima?
Nije ovdje, nego uskrsnu! Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji:
Treba da Sin Čovječji bude predan u ruke grešnika, i raspet, i treći dan da ustane.
I sjetiše se one riječi njegovih.

(Lk 24: 1-8)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 16-2019.mp3

 
 
 
 

Podredite se pod moćnu ruku Božju
(14.04.2019., Glavačko Ivan)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 15-2019.mp3

 

 

Ispod križa
(07.04.2019., Berković Danijel)

Jer je riječ o križu ludost onima, koji propadaju, a nama, koji se spasavamo, sila Božja.
Jer je pisano: "Uništit ću mudrost mudrih i odbacit ću razum razumnih."
Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Nije li učinio Bog mudrost ovoga svijeta ludošću?
Jer, kako u mudrosti Božjoj ne upozna svijet mudrošću Boga, bila je Božja volja, da ludošću propovijedanja spasi one, koji vjeruju.
Jer i Židovi traže znake, i Grci traže mudrost;
A mi propovijedamo Krista raspetoga, Židovima spotaknuće, a neznabošcima ludost,
A onima, koji su pozvani, i Židovima i Grcima, Krista, Božju silu i Božju mudrost.
Jer je "ludost" Božja mudrija od ljudi,! "Slabost" je Božja jača od ljudi.

(1. Kor 1: 18-25)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 14-2019.mp3

 

 

Naši snovi i Božji put
(30.03.2019., Nešić Antonio)
 

A Jakov se bijaše nastanio u zemlji gdje je njegov otac boravio kao pridošlica - u zemlji kanaanskoj.
Evo nasljedstva Jakovljeva. Kao mladić, u dobi od sedamnaest godina, Josip je čuvao stada sa svojom braćom, sinovima Bilhe i Zilpe, koje bijahu žene njegova oca. Josip je ocu svome donosio zle glasove o njima.
Izrael je volio Josipa više nego ijednog svoga sina jer je bio dijete njegove staračke dobi; i on mu napravi kićenu haljinu.
Kako njegova braća opaze da ga njihov otac voli više od svih drugih svojih sinova, zamrze ga toliko da mu nisu mogli ni prijaznu riječ progovoriti.
Jednom Josip usni san i kaza ga svojoj braći, a oni ga zbog toga još više zamrze.
"Poslušajte", reče im, "san što sam ga usnio!
Pomislite! Vezali smo nasred polja snopove, kadli se najednom moj snop uspravi i stade uzgor. Uto se vaši snopovi okupe okolo i duboko se poklone mom snopu.
Njegova ga braća upitaše: "Kaniš li nad nama zakraljevati? Hoćeš li nam biti gospodar?" I još ga više zamrze zbog njegova pričanja o snovima.
Usni on još jedan san te ga ispriča svojoj braći: "Još sam jedan san usnuo. Pazite! Sunce, mjesec i jedanaest zvijezda duboko mi se klanjahu!
Kad je to ispričao svome ocu, ukori ga otac i reče mu: "Što znači taj san što si ga usnuo? Zar ćemo doći ja, tvoja majka i tvoja braća pa ti se do zemlje klanjati?
I dok su braća od zavisti bila ljuta na nj, njegov je otac razmišljao o svemu.

(Post 37: 1-11)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 13-2019.mp3

 

 

Zagospodariti nad grijehom
(24.03.2019., Berković Danijel)

Adam spoznade Evu, ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Kaina, pa reče: "Dobih čovjeka s pomoću Gospoda."
Nato dobi još jednog sina, brata njegova Abela; Abel postade pastir, Kain ratar.
I poslije nekog vremena dogodi se, da Kain prinese Gospodu žrtvu od plodova poljskih.
I Abel žrtvova od prvina stada svojega, i to komade sala. Gospod pogleda milostivo na Abela i žrtvu njegovu,
A na Kaina i žrtvu njegovu ne pogleda. Tada se Kain rasrdi veoma i gledao je preda se mrko.
A Gospod upita Kaina: "Zašto si srdit i gledaš preda se tako mrko?
Jer ako pravo radiš, smiješ slobodno dignuti pogled? Ako li krivo radiš, ne vreba li tada pred vratima grijeh, kojega poželjenje upravljeno je k tebi, ali mu ti moraš gospodar biti?"
I jednoga dana, kad se je Kain sa svojim bratom Abelom, dok su bili na polju, nešto sporečkao, skoči Kain na brata svojega Abela i ubi ga.
Tada upita Gospod Kaina: "Gdje ti je brat Abel?" On odgovori: "Ne znam; zar sam ja čuvar brata svojega?"

(Post 4: 1-7)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 12-2019.mp3

 

 

Ponos i poniznost
(17.03.2019, Mihael Jonke)                                                        

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 11-2019.mp3

 

 

"A sada odbacite..."
(10.03.2019.., Berković Danijel)

Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu - to idolopoklonstvo!
Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne.
Tim ste putom i vi nekoć hodili, kad ste u tome živjeli.
Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta!
Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima
i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja!
Tu više nema: Grk - Židov, obrezanje - neobrezanje, barbar - skit, rob - slobodnjak, nego sve i u svima - Krist.

(Kol 3: 5-11)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 10-2019.mp3

 

 

Pazimo kako gradimo
(03.03.2019., Vatroslav Župančić)

Po milosti Božjoj koja mi je dana ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi naziđuje; ali svaki neka pazi kako naziđuje.
Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krist.
Naziđuje li tko na ovom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sijenom, slamom -
svačije će djelo izići na svjetlo. Onaj će Dan pokazati jer će se u ognju očitovati. I kakvo je čije djelo, oganj će iskušati.
Ostane li djelo, primit će plaću onaj tko ga je nazidao.
Izgori li čije djelo, taj će štetovati; ipak, on će se sam spasiti, ali kao kroz oganj.

(1. Kor 3:10-15)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 09-2019.mp3

 

 

"Riječ, ljubazna i solju začinjena"
(24.02.2019., Berković Danijel)

A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost,
idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja,
zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti.
Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost,
blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.

(Gal 5: 19-23)

 

U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju!
Molite ujedno i za nas: da nam Bog otvori vrata riječi te propovijedamo otajstvo Kristovo, za koje sam i okovan;
da ga očitujem propovijedajući kako treba.
Mudro se ponašajte prema onima vani: iskupljujte vrijeme!
Riječ neka vam je uvijek ljubazna, solju začinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba.

(Kol 4: 2-6)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 08-2019.mp3

 

 

"Čekajte na obećanje Očevo"
(17.02.2019., Kovačević Ivan)

Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio
do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome.
Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem.
I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju Obećanje Očevo "koje čuste od mene:
Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim.
Nato ga sabrani upitaše: "Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?
On im odgovori: "Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti.
Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.

(Dj 1: 1-8)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 07-2019.mp3