Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.


PROPOVIJEDI

 

 

 

 

 

"Čekajte na obećanje Očevo"
(17.02.2019., Kovačević Ivan)

Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio
do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome.
Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem.
I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju Obećanje Očevo "koje čuste od mene:
Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim.
Nato ga sabrani upitaše: "Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?
On im odgovori: "Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti.
Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.

(Dj 1: 1-8)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 07-2019.mp3

 

 

Blagost i milosrđe
(10.02.2019. Berković Danijel)

Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i ne zaboravi dobročinstva njegova:
on ti otpušta sve grijehe tvoje, on iscjeljuje sve slabosti tvoje;
on ti od propasti čuva život,

 (Ps 103: 1-4a)

Milosrdan i milostiv je Jahve, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
Jarostan nije za vječna vremena niti dovijeka plamti srdžba njegova.
Ne postupa s nama po grijesima našim niti nam plaća po našim krivnjama.

 (Ps 103: 8-10)

Uči me, Jahve, svojemu putu da hodim vjeran tebi, usmjeri srce moje da se boji imena tvojega!
Hvalit ću te, Gospode, Bože moj, svim srcem svojim, slavit ću ime tvoje dovijeka,
jer tvoje ljubavi prema meni ima izobila, istrgao si moju dušu iz dubine Podzemlja.
No ti si, Gospode Bože, milosrdan i blag, spor na srdžbu - sama ljubav i vjernost.
Pogledaj na me i smiluj se meni; daj svome sluzi snage svoje i spasi sina sluškinje svoje!
Daj mi milostivo znak naklonosti svoje,.

 (Ps 86: 11-13, 15-17a)

Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!
Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu!

(Fil 4: 4,5)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 06-2019.mp3

 
 
 

Čuvajte se požude
(03.02.2019., Sabolić Dalibor)

Kad ona povika: "Samsone, eto Filistejaca na te!" on se probudi i pomisli: "Izvući ću se kao i uvijek i oslobodit ću se." Ali nije znao da se Jahve od njega okrenuo.
Filistejci ga uhvatiše, iskopaše mu oči i odvedoše ga u Gazu. Okovaše ga dvostrukim mjedenim lancem te je okretao mlin u tamnici.

(Suci 16: 20, 21)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 05-2019.mp3

 

 

Ljubiti djelom
(27.01.2019., Berković Danijel)

Gle, kako je dobro i kako je milo kao braća zajedno živjeti:

kao na glavi ulje dragocjeno što slazi na bradu, bradu Aronovu, što slazi na skute haljina njegovih;
kao rosa s Hermona što slazi na brdo Sion. Ondje Jahve daje svoj blagoslov i život dovijeka.

(Ps 133)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 04-2019.mp3

 

 

Putem obnove
(20.01.2019., Glavačko Ivan)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 03-19.mp3

 

 

 Poziv na iskorak u vjeri
(13.01.2019., Župančić Vatroslav)

Dok se jednom oko njega gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera.
Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže.
Uđe u jednu od tih lađa; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo.
Kada dovrši pouku, reče Šimunu: "Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov.
Odgovori Šimun: "Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.
Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale.
Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše.
Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: "Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!
Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime,
a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: "Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!

(L k 5: 1-10)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 02-2019.mp3
 

 

Sreća ili Božja namjera?
(06.01.2019., Berković Danijel)
 

Noemi imaše rođaka po mužu, čovjeka vrlo imućna, iz porodice Elimelekove: zvao se Boaz.

Tada Ruta Moapka reče Noemi: "Htjela bih ići u polje pabirčiti klasje za onim u koga nađem milost." Ona joj odgovori: "Hajde, kćeri moja!

I ode, dođe u polje te poče pabirčiti za žeteocima. A sreća je dovede u polje koje pripadaše Boazu, iz roda Elimelekova.

I gle, dođe Boaz iz Betlehema. "Jahve bio s vama!" - pozdravi on žeteoce. A oni mu odgovoriše: "Jahve te blagoslovio!

Boaz će nato momku koji je nadzirao žeteoce: "Čija je ona mlada žena?

A momak koji bijaše nad žeteocima odgovori: "Ono je mlada Moapka što je došla prateći Noemi s Moapskih poljana.

Pitala je: `Smijem li pabirčiti i kupiti klasje između snopova za žeteocima?` I došla je, eto, i ostala od ranog jutra sve dosad; i samo je malo ušla u kuću.

Onda Boaz reče Ruti: "Čuj me, kćeri moja, ne idi pabirčiti u drugoga nego se drži mojih njiva i mojih poslenika.

Pazi na kojoj njivi oni žanju, pa idi za njima. A naredio sam momcima da te nitko ne dira. Kad ožedniš, idi k posudama i pij što moje sluge zahitaju.

Ona tada pade ničice, pokloni se do zemlje i reče: "Čime sam stekla toliku milost u očima tvojim da mi posvećuješ pažnju kad sam tuđinka?

Boaz joj odgovori: "Čuo sam što si sve učinila za svoju svekrvu poslije smrti svoga muža; kako si ostavila oca svoga, majku svoju i zavičaj svoj te došla u narod kojega do jučer ili prekjučer nisi poznavala.

Neka ti Jahve plati sve što si učinila i neka ti udijeli pravu nagradu Jahve, Bog Izraelov, kad si došla da se pod krila njegova skloniš!

(Ruta 2: 1-12)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 01-2019.mp3

 

 

Ugodan miomiris pred Bogom
(30.12.2018, Glavačko Ivan)

Tada mu on reče: "Ja sam Jahve koji sam te odveo iz Ura Kaldejskoga da ti predam ovu zemlju u posjed.

A on odvrati: "Gospodine moj, Jahve, kako ću ja doznati da ću je zaposjesti?

Odgovori mu: "Prinesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, jednu grlicu i jednog golubića.

Sve mu to donese, rasiječe na pole i metnu sve pole jednu prema drugoj; ptica nije rasijecao.

Ptice grabežljivice obarale se na leševe, ali ih je Abram rastjerivao.

Kad je sunce bilo pri zalazu, dubok san obuzme Abrama, a onda se na nj spusti gust mrak pun jeze.
(Post 15: 7-12)

                                                          

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 54-2018.mp3

 

 

Ispovjed vjere
(25.12.2018., Berković Danijel)

A kad se približavao Jerihonu, neki slijepac sjedio kraj puta i prosio.
Čuvši gdje mnoštvo prolazi, raspitivao se što je to.

Rekoše mu: "Isus Nazarećanin prolazi.

Tada povika: "Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!

Oni ga sprijeda ušutkivali, ali on je još jače vikao: "Sine Davidov, smiluj mi se!

Isus se zaustavi i zapovjedi da ga dovedu k njemu. Kad se on približi, upita ga:

"Što hoćeš da ti učinim?" A on će: "Gospodine, da progledam.

Isus će mu: "Progledaj! Vjera te tvoja spasila.

I umah progleda i uputi se za njim slaveći Boga. I sav narod koji to vidje dade hvalu Bogu.

(Lk 18: 35-43)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 53-2018.mp3

 

 

Moje misli u Božićno vrijeme
(23.12.2018., Berković Danijel)

U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret
k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija.
Anđeo uđe k njoj i reče: "Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!
Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.

No anđeo joj reče: "Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga.

 

Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin.
Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu.
Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga
i povika iz svega glasa: "Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje!
Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega?
 

 

I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći:
"Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!
 

 

Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu.

(Lk 1: 26-30, 39-43, 2: 13,14, 19)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 52-2018.mp3

 

 

Oprost
(16.12.2018., Bogešić Robert)

On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha.
(Kol 1: 13, 14)

 

podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!

(Kol 3: 13)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 51-2018.mp3