Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

 

Bogoslužja

Nedjeljom u 10,00 sati.

Srijedom u 18,00 sati


Molitveni sastanci

Ponedjeljkom sestrinska molitva u 18,00 sati

Petkom molitvene grupe u 18,00 sati


Vjeronauk za djecu

Nedjeljom u 10,00 sati


Sastanci mladeži  17+

Petkom u 20,00 sati u Zadarskoj ulici broj 19. u Osijeku


Sastanci naraštajaca (Teens) 13 - 17 godina

Subotom u 19,00 sati u Zadarskoj ulici broj 19. u Osijeku


Prodaja kršćanske literature i Biblija na ulazu u donjogradsku Sinagogu:

Nedjeljom od 09,30 do 12,00 i od 17,30 do 20,00 sati

Srijedom od 17,30 do 20,00 sati


Tijekom ljeta bogoslužja se ne održavaju nedjeljom popodne

Bogoslužja se ne održavaju nedjeljom popodne svakog trećeg tjedna u mjesecu.


Crkveni ured

Svaki radni dan od 08,00 do 12,00, a srijedom od 14,00 do 18,00 sati

Kontakt osoba, Sandra Lustig, tajnica crkve
E-mail: sandra.lustig@os.htnet.hr

Tel: 031/494-190

Telefax: 031/494-199

Dobrodošli!