Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

 

Bogoslužja

Nedjeljom u 10,00 sati.

Srijedom u 18,00 sati


Molitva

Ponedjeljkom sestrinska molitva u 18,00 sati

Petkom molitva u 18,00 sati


Vjeronauk za djecu

Nedjeljom u 10,00 sati


Sastanci mladeži  17+

Petkom u 20,00 sati u Zadarskoj ulici broj 19. u Osijeku


Sastanci naraštajaca (Teens) 13 - 17 godina

Subotom u 19,00 sati u Zadarskoj ulici broj 19. u Osijeku


Prodaja kršćanske literature i Biblija na ulazu u donjogradsku Sinagogu:

Nedjeljom od 09,30 do 12,00 i od 17,30 do 20,00 sati

Srijedom od 17,30 do 20,00 sati
Crkveni ured

Svaki radni dan od 09:00 do 17:00 sati

Kontakt osoba, Damir Špoljarić, pastor crkve
E-mail: damir.spoljaric@evtos.hr

Tel: 097 / 66 11 644

Dobrodošli!