Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

O crkvi u Orahovici

O NAMA

Crkva je započela obraćenjem bračnog para: Slavka i Mitre Stojkovic 1956. g. U početku su se sastajali kao kućna grupa u privatnim kućama u Duzluku i Pištani. 1964. dograđen je prostor za crkvenu prostoriju u kući Slavka Stojković u Orahovici. 1973. g. kupljena je zgrada "Betanija" koja je osim crkvene djelatnosti započela rad kampova na inicijativu Sabo Andrije. 1981. Slobodan Stojković je rukopoložen za pastora, te sve do danas vodi crkvu i domaćin je kampova (sa suprugom Lidijom) za djecu, tinejdžere, mlade, obitelji i odrasle tijekom ljetnih mjeseci.


Crkvena djelatnost

Djeca: vjeronaučne skupine učenika osnovne škole I-IV raz- i V-VIII r., kreativne radionice za djecu koja ne pohađaju crkvu u Orahovici i Humljanima
Sestre: okupljanja, odlazak na seminare i konferencije, pomoć i posjete starijih i bolesnih
Knjižnica: crkva ima oko 600 kršćanskih knjiga i manju zbirku DVD-a
Misijski rad: podrška i pomoć crkvi u Slatini i Đurđenovcu (nedjeljom poslijepodne), rad s djecom u Romskom naselju u Dardi u suradnji s crkvom iz Vukovara

Misionari iz Norveške: Oeystein i Edith Sandtorv: pomoć i podrška postojećeg rada crkve u Orahovici, Đurđenovcu i Virovitici. (više o njihovom radu: www.thegoodnews.no )

Misionari Petra i Jeremy Bohall: rad s tinejđerima i mladima, engleske radionice u srednjoj školi u Orahovici i u osnovnim školama u okolici, Baseball team za tinejđere i mlade u Orahovici, tečaj engleskokg jezika u crkvi, rad na kampovima za djecu, tinejdžere i mlade. (više o njihovom radu: http://bohallministry.blogspot.com/ )

Vizija

Završetak crkve kao građevine i duhovno, prema Nehemiji 4:11 (jednom rukom graditi, a drugom dosezati nespašene).
Ojačati i proširiti službe u crkvi, kako bi svatko pronašao i uključio se u svoju službu na izgradnju Kristovog tijela.Obučiti i ohrabriti sve vjernike kako bi bili aktivni svjedoci za Isusa Krista.

za više info cec@hi.htnet.hr