Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Kontakt

Evanđeoska pentekostna crkva „BETANIJA“

Adresa Zelena 2
  31 515 Orahovica
Tel 033 673 535
E-mail CEC@hi.htnet.hr
Web www.epc.hr/epc-betanija
Pastor Slobodan Stojković
Gsm 098 95 264 55