Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

U nastavku izvještaja slijedi kratak osvrt na propovijedi brata Reinholda Ulonske.

Četvrtak, 27.2.2014.

ISPRAVNIM PUTEM DO SPASENJA                           

Propovijed se temeljila na biblijskom retku iz Izreka 28,18 gdje piše da će se onaj tko hoda ravnim putem, spasiti, a onaj tko slijedi dva puta istovremeno, naposljetku će propasti. Tu vidimo dvije stari koje su nam potrebne da bismo bili spašeni: ne smijemo istovremeno hoditi dvama putovima i moramo koračati ispravno, odnosno pronaći pravi put.                                          

Ljudi često misle da mogu hodati dvama putovima i iz svakoga izvući ono najbolje. Na uskom putu uzeti Božji blagoslov, a na onom širokom zabavu i sl. No takav način života nije moguć jer se spomenuti putevi na kraju razdvajaju. Potvrdu ove tvrdnje nalazimo i u Jakovljevoj poslanici 4,4-8. Apostol kaže da onaj tko hoće biti prijatelj svijetu, postaje neprijatelj Bogu i nadalje, Bog mrzi ohole, a poniznima daje milost. Prema tome, približite se Bogu, a oduprite se đavlu, pa će pobjeći od vas. Približite se k Bogu, pa će se i On približiti k vama. Preljubničkim dušama apostol naziva one koji slijede dva puta istovremeno te tako nisu odani samo jednome putu.                                                           

Onaj tko želi biti prijatelj svijetu, postaje Božjim neprijateljem. On nikada neće iskusiti radost i mir koji Bog daje te nikada neće doživjeti slavu Božju. Čovjeka koji hodi dvama putovima nazivamo neodlučnim čovjekom. Biblija kaže da takvi ljudi nemaju u sebi prave ljubavi.                                                            

Još u Starome zavjetu piše da Božje oči vide sve. Što on traži u Slavoniji? Odlučne ljude s nepodijeljenim srcem jer nad takvima on želi pokazati svoju moć. Kad kaže da ih on traži, to znači da ih nema mnogo. Mnogi se mogu izjasniti kao kršćani, ali ipak onih odlučnih nema mnogo.                                                   

Podijeljeno srce uvijek je mrtvo srce. Čovjek s podijeljenom dušom je nestabilan na svim putovima. On nikada neće doći do cilja. Iz ovoga postoji samo jedan izlaz: obratiti se Bogu svim srcem. Bog želi cijeli tvoj život, ne samo tvoju dobru stranu. On želi tebe sa svim tvojim grijesima i problemima. Bog će ti dati veću milost, jer gdje je grijeh velik, milost je još veća. Kada se čovjek podijeljena duha obrati Bogu, grijesi su mu oprošteni i Bog ih više nikada ne spominje. Isus može od jednoga uništenoga života izraditi dijamant za nebesku slavu!

 

Petak, 28.2.2014.                                                                         Prijepodnevno predavanje         

Ustrajno moliti

Luka 18,1-8 kaže da uvijek trebamo moliti, a nikada ne posustati. Bog će svoje izabranike brzo uslišiti, ali hoće li naći pouzdanja na zemlji? Usporedbom o ustrajnoj udovici Isus nas želi ohrabriti da bez prestanka molimo i ne posustajemo. On je znao da nam molitva može postati navika i tada više ne očekujemo Božji odgovor. Zato nas ohrabruje da ustrajemo. Ovdje Isus misli na molitve koje su usmjerene ka samo jednome cilju. Ono što je nama kao Božjoj djeci važno jest to da ponovno učimo moliti, tražiti. Jednom su Isusa njegovi učenici zatražili da ih nauči moliti. Shvatili su, naime, da iza svih božanskih objava stoji Isusov molitveni život. Prije nego se dogodilo neko čudo, Isus je molio. I nakon učinjenoga čuda, Isus se ponovno povlačio na molitvu. Tada je učenicima rekao: „Učite od mene!“ 

Kroz primjer udovičine ustrajne molitve primjećujemo da ona nije prestajala moliti, iako je imala nekoliko nedostataka:                                                                   

1.)  Bila je žena, a u ono vrijeme žena nije mogla biti svjedok niti išta tražiti.                                                                                                                                                                                

2.) Bila je udovica – da je imala muža, imala bi nekoga tko bi je u njezinu zahtjevu podržavao, ali ona nije imala nikoga.                    

3.) Imala je protivnika koji je htio spriječiti da dobije nasljedstvo na koje je imala pravo.

Mi imamo obećanja Božja koja su naše nasljedstvo jer je onaj koji ih je jedini baštinio umro na križu. Božja obećanja su potpisana Božjom svetom krvlju. Sva Božja obećanja su „da“ i „amen“ u Isusu za nas. Ona su važeća jer su potpisana krvlju Janjeta.              

Mi također, poput žene, imamo protivnika. Baš kada molimo za nešto, taj nas protivnik želi spriječiti da uživamo u obećanjima. Ako želiš duhovno napredovati, bit ćeš više izložen sotonskim napadima. Ali, poput ove udovice, moraš nastaviti moliti.                                                                                                                                            

Zašto  udovica nije odustajala?                                                                                                                       

1.) Znala je što joj pripada i što joj je muž ostavio. I mi imamo knjigu u kojoj je naše nasljedstvo opisano. To je Božja Riječ. Bog, koji je dao svoga Sina da umre na križu,  nam je u baštinu dao i svoja obećanja. S Isusom smo i mi postali subaštinici.                                                                                                                       

2.) Žena je čeznula za tim nasljedstvom.                                                                                 

3.) Znala je koje joj je pravo zajamčeno, a koje ni sudac ne može poreći.

U Psalmu 37,5 piše da prepustimo Gospodu svoje putove, a On će sve voditi. Ustrajmo!

Mi nemamo nepravednoga suca. Nemamo suca koji želi da se bojimo! U naš će život doći različite kušnje i prepreke, ali ako ustrajemo, pobijedit ćemo!

 

Petak, 28.2.2014.

OBRATITE SE = PROMIJENITE SMJER PREMA BOGU      

         U Djelima apostolskim 3,19-20 piše da se trebamo obratiti da bi nam se izbrisali grijesi te kako bi od Gospodina došla vremena utjehe i da on pošalje unaprijed nam namijenjenog Isusa, Mesiju. Prije nego što su ove riječi zapisane, u Jeruzalemu su učenici primili obećani dar, Duha Svetoga. Bili su ispunjeni Božjim Duhom i, ne samo da su govorili novim jezicima nego su u ime Isusa Krista iscijelili hromog čovjeka. Ljudi oko njih su ih zapanjeno promatrali pa im se Petar obratio i obrazložio im kako mogu doživjeti Boga. I danas se Bog želi objaviti i očitovati! Mnogi nastoje sebi na različite načine predočiti Boga, ali to ne trebamo činiti jer nam Božja zapovijed jasno kaže: Ne pravi sebi lika ni obličja bilo kakvih stvorenja na zemlji. Bog nije onakav kakvoga mi  zamišljamo; on je živi Bog! Taj Bog nam se predstavio u Isusu Kristu. Isus je rekao: „Tko mene vidi, vidi Oca!“ Tko vidi Isusa na križu, vidi očinsko srce, a tada možemo očekivati da će Bog zasvijetliti u našim srcima.

Ljudi su Petra pitali: „Što nam je činiti?“, a on im je jasno odgovorio: „Obratite se Isusu, pokajte se da vaši grijesi budu izbrisani!“ Petar im je rekao nešto sasvim drugačije od onoga što su očekivali. Ovim riječima Petar zapravo kaže da svaki, pa i onaj religiozan čovjek, ima pogrešan pristup Bogu. Zato kaže: „Obratite se da biste mogli  doživjeti Boga!“

Isus je otpočeo svoju službu riječima: „Obratite se, pokajte se, jer se Kraljevstvo nebesko približilo!“ To je početak, a bez toga početka nećemo nikada moći ući u zajedništvo s Bogom. Crkva te ne može spasiti, Isus Krist je Spasitelj!

 

Subota, 1.3.2014.

Regionalni susret za pastore i suradnike

Krštenje u Svetom Duhu

         Teorijsko poznavanje Biblije, u smislu prikupljanja informacija, nije dovoljno samo po sebi. Naime, nisu nam potrebne samo informacije o istini; mi Istinu možemo i trebamo poznavati jer je ta Istina živa. Isus je Put, Istina i Život! To nas znanje treba transformirati, korigirati i inspirirati.

Značaj Duhovnog krštenja

Biblija kaže da je krštenje u Duhu Svetom jedna od temeljnih stvari u kršćanskome životu. Također, svakodnevno trebamo biti uronjeni u Svetoga Duha. Primanje Duha Svetoga je poput izvora, a izvor postoji kako bi uvijek iznova davao svježu vodu. Ako izvor presuši, i najdublja rijeka će nestati.

Je li krštenje Duhom Svetim potrebno da bih bio spašen? Krštenje Svetim Duhom nije put do spasenja. Put do spasenja je ponovno rođenje. Isus je Nikodemu rekao da će samo onaj tko se nanovo rodi, od Duha, vidjeti Kraljevstvo Božje. No krštenje Duhom Svetim je pomoć za duhovni život i duhovni napredak nanovo rođenih kršćana. Oni koji su postali djeca Božja, mogu doživjeti krštenje Duhom Svetim.

U Djelima 1,4-5 vidimo da je Isus zapovjedio učenicima da ne napuštaju Jeruzalem, nego da čekaju na obećanje Očevo; krštenje u Svetom Duhu.

  1. Isus je učenicima naredio da čekaju na to obećanje.
  2. Rekao im je da čekaju na obećanje Očevo, a ne Božje. To znači da za ovo mogu moliti svi koji Boga nazivaju Abba – Oče. To su ponovno rođena djeca Božja.
  3. Isus ne kaže da čekaju na neko, neodređeno obećanje, već na obećanje za koje su čuli od njega - upravo to obećanje.

Krštenje Duhom Svetim je ona moć koja će osnažiti naš život sa Isusom i dati nam snage da se održimo do Kristova dolaska. Isus ne kaže: „Vi ćete biti kršteni sa Svetim Duhom. To bi se grčki reklo μετά. Isus kaže: „Bit ćete kršteni u Duhu Svetom.“ To je grčki ιν. Krštenje sa znači poškropiti, a krštenje u uroniti.

U sva četiri Evanđelja nalazimo riječi Ivana Krstitelja: „Ja vas krstim vodom, a poslije mene dolazi onaj koji krsti Duhom i ognjem. Dva puta piše „Duhom i ognjem“ i dva puta „ u Duhu“. Mnogi ljudi misle da je krštenje u Duhu različito od krštenja u ognju. Ali nema razlike; oganj je učinak Duha Svetoga! Oganj čisti srce da nestane sve što ne valja. Duh Sveti u nama zapaljuje oganj. Taj oganj pali naša srca da možemo ljubiti i najgore grešnike i one koji su nas povrijedili.

Krštenje u Duhu je bila velika želja apostola. Kad su se ljudi u Samariji obratili, apostoli su poslali Petra i Ivana da mole s njima kako bi bili ispunjeni Duhom. Oni su molili i Duh Sveti je pao na kršćane.

Nakon spasenja, svaki novoobraćenik treba čuti za Duha Svetoga i težiti za ispunjenjem.

Duhovni darovi

         Biblija kaže da se starješine trebaju moliti s pojedincima. Ne samo jedan, pastor, nego i starješine. I najvećem apostolu je trebao netko tko će moliti s njim. Ananija je molio s Pavlom. Poslao ga je Gospod. Tu vidimo da mi, koji smo primili Krista, trebamo moliti s onima koji nisu.

         U 1. Korinćanima 12,4-7 piše o različitim darovima koje daje jedan te isti Duh. Svakomu se daju duhovni darovi na opću korist.

         Prijevodi su različiti. Grčka riječ je διαίρεσος – svakome se daje određeni dar. Taj se izraz koristio u vojsci. Kada bi jedna strana pobijedila, plijen bi se dijelio među pojedincima. Duhovni darovi su podjela iz pobjedničke bitke. Ti darovi su nama omogućeni jer je Isus pobijedio. On nam dijeli ono što je krvlju svojom osvojio! On je pobijedio kako bismo i mi mogli biti pobjednici te imati ove duhovne darove.

  1.  Darovi su različiti
  2.  Podjela darova – svakome se daje određeni dar

U Rimljanima 8 čitamo da nema više  nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. Grčka riječ τετέλεσται, što znači svršeno je, rabila se kod carinika kada bi dug odnosno račun bio u potpunosti isplaćen. Onda bi on dobio ovakav pečat. Isus je za nas sve svršio i učinio čudo.

Pavao je 12. poglavlje 1. Korinćanima započeo ne s karizmama, nego s duhovnim darovima. Prema Bibliji, postoje četiri vrste karizmi:

  1.  Milosni dar Kristov – primjerice oproštenje grijeha
  2.  Milosni dar Božji – vječni život
  3.  Ιδιως karizma – osobni dar, prirodna darovitost – primjerice pjevanje, inteligencija, seksualnost
  4.  Milosni darovi Duha Svetoga – u 1. Kor. 14,1 piše kako trebamo vruče čeznuti za duhovnim darovima. Te darove je Isus zadobio na križu. Ti su darovi njegov plijen pobjede.  

                          

Subota, 1.3.2014.

BOG ŽELI DA SE SVI LJUDI SPASE

    U Luki 16,19-31 Isus priča prispodobu o bogatašu i Lazaru. Lazar je bio siromah, živio je na bogataševoj zemlji. Bio je osamljen i njegovi jedini prijatelji su bili psi lutalice. Bogataš je bio čovjek koji je uživao u dobrom životu na zemlji. Ali, ne saznajemo njegovo ime – jer ono nije bilo zapisano u Knjizi života. Nije bio obraćen.

    U Bibliji su zapisane samo istine, pa je tako i ovo istina.

         Umrli su oboje. Lazara su pokopali na neznanome mjestu, a bogataša u  uglednu grobnicu. No kada se probudio, bogataš je shvatio gdje je. Tražio je Lazara, a kada ga nije našao, podigao je pogled. Vidio ga je u Abrahamovu krilu. Tek nakon smrti se vidi tko ide u vječni život, a tko u vječnu propast. Bogataš je vjerovao da će ići u raj jer je dobar i jer je sin oca Abrahama. Ali to nije dovoljno. Bogatašu su, naime, za vrijeme njegova života svjetska dobra bila vrednija nego Isus Krist. No, ako upoznaš pravu radost, nećeš morati trčati za užicima.  Ako se grešnik obrati, Krist zaboravlja sve njegove grijehe jer ih je On svojom krvlju prolivenom na križu izbrisao. Kod Boga vrijedi samo novo stvorenje, a mi smo Njegova djeca! Priznati Isusa Krista kao Spasitelja znači postati Božje dijete. Bog želi da se svi ljudi spase te da nitko ne propadne. Bog nas ljubi i zato mu je stalo do nas.