Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Novosti

Izvještaj sa Večeri Radosne Vijesti

18/03/2014

EVANGELIZACIJA - VEČERI RADOSNE VIJESTI


VEČERI RADOSNE VIJESTI

Poziv na Večeri Radosne Vijesti

12/12/2013

U EPC Našice od 27.2.2014. do 2.3.2014.


Izvještaj sa proslave Dana zahvalnosti - 20.10.2013

06/12/2013

U EPC Našice je 20.10.2013. održana Žetvena zahvala.