Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Kontakt

Evanđeoska pentekostna crkva Našice
Ivana Mažuranića 17
31500 Našice
Hrvatska


Prikaz veće karte

Pastor
tel/fax: 031 617 559
email: zdravko.klescik1@os.t-com.hr

Crkva
tel/fax: 031 614 820
email: epc.nasice@gmail.com