Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

EPC Jelenovac

 

Zajednica na Jelenovcu nastala je 2001. godine u zgradi bogate povijesti, u Kosirnikovoj 76.

U začecima pionirskog rada bili su Nikola Škrinjarić, Marija Jelić(djevojačko Škrinjarić), Goran Punda, Ivana Radan Punda i Hrvoje Stojan.

Vodstvo zajednice preuzeo je Goran Punda koji je rukopoložen za pastora. Goran Punda, diplomirao je  teologiju na Evanđeoskom teološkom fakultetu, u Osijek, predaje apolegetiku na Biblijskom institutu u Zagrebu, glavni je urednik časopisa "Duhovno vrelo"namijenjen duhovnim radnicima i pastirima i član teološke komisije Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj.

Zajednica smo koja vjeruje da je Isus Krist jedina nada izgubljenom čovječanstvu. Vjerujemo da je Sveto pismo, Biblija, pismo nadahnuto od Svetog Duha i Božja objava čovjeku. U njoj se nalaze odgovori na sva naša pitanja i traganja. Vjerujemo da Bog i danas djeluje  i govori čovjeku na različite načine.

Pojedinci koji sačinjavaju zajednicu dijele iskustvo „nanovog rođenja“, obraćenja, zaokreta, kada su Gospodinu Isusu Kristu predali svoj život i nastavili hodati Njegovim putevima.

Vjerujemo da nas jedino Bog može opremiti za takav život, posvećenjem, krštenjem Svetoga Duha i darovima Duha koje daje kako je naumio. Bog nas oprema da bismo se ugradili u zajednicu i služili svojima bližnjima sa svojim darovima i talentima, te bili „sol zemlji“ i „svjetlo svijetu“.

Život koji je Bog naumio za čovjeka je život u punini, u istini, u ljubavi. Jaz koji je postojao između Boga i čovjeka premostio je Isus Krist, cijena za naše grijehe je plaćena a naše je poslanje donijeti tu „Radosnu vijest“ svakom čovjeku.

Isus vas voli!