Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Kontakt


Evanđeoska pentekostna crkva

JELENOVAC


ADRESA Kosirnikova 76, 10000 Zagreb

TEL | 01 3701 854

E-MAIL | jelenovac@epc.hr

WEB | www.epc.hr


PASTOR | Goran Punda

GSM | 098 620 883

E-MAIL | gpunda@gmail.com