Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

 

Hrvatska, 25. prosinca 2020.

Zajedničko božićno bogoslužje 

Dana 25. prosinca 2020. godine održano je Zajedničko božićno bogoslužje evanđeoskih pentekostnih crkvi u Republici Hrvatskoj (EPC RH) putem video prijenosa.

 

Hrvatska, 29. studenog 2020. 

Zajedničko online bogoslužje

Dana 29. studenog 2020. godine održano je zajedničko online bogoslužje na kojem je gostovao Donald Arthur Carson. Donald Arthur Carson rođen je 21. prosinca 1946. godine u Montrealu u Quebecu u Kanadi, emeritus je profesor Novog zavjeta u Trinity Evangelical Divinity School i suosnivač The Gospel Coalition. Istaknuti je evanđeoski učenjak i autor. On i njegova supruga Joy imaju dvoje djece.

 

Slavonski Brod 14. - 20. rujna 2020.

Kršćanski festival IMA NADE

Kršćanski festival IMA NADE održao se u Slavonskom Brodu od 14. do 20. rujna 2020. godine.

Festival je objedinio koncert na Korzu, video prijenos preko društvenih mreža, sudjelovanje vrhunskih glazbenika, brojana svjedočanstva i nastupe motivacijskih govornika.

Festival je imao glavni cilj prenijeti poruku slušateljstvu da i u ovim nesigurnim vremenima IMA NADE za svakoga čovjeka.

Osijek, 18. rujna 2016. | 20.09.2016.

Služba riječi protestantskih kršćanskih crkvi u Osijeku

 

 

Služba riječi protestantskih kršćanskih crkava u Osijeku, 18.09.2016.

Uvodna poruka Mateja Lazara Kovačević, nadglednika Crkve Božje u RH

Tema: Obnova lica čovjeka na priliku lica Božjeg

 

U spomen, (iduća godina je 500-ta obljetnica reformacije, dobro je naznačiti); Reformacija je pozitivan duhovni i društveni pokret za obnovu doktrina i života Crkve. U Europi je pokret etabliran pod Božjim nadahnućem i vodstvom tijekom 16. st., a započeo je 31. listopada 1517. javnim objavljivanjem Luterovih Devedest pet teza protiv crkvene trgovine oprostima.

 
Istraživači reformacije se slažu da je Reformacija poticala primjenu izvornih načela teologije i prakse kršćanstva, to nije bio revolucionarni pokret, nego težnja za obnovom postojeće Crkve i društva. Nauk se reformacije temelji i proizlazi iz Svetoga pisma (sola scriptura) te nasljeduje pozitivnu tradiciju Crkve od prvih dana. Kršćanski nauk, tradicija i praksa Crkve koja svoje temelje nalazi u nauku Riječi Božje – dio su identiteta i pouke; Bog po svojoj suverenoj i slobodnoj milosti oprašta grijehe (sola gratia) a spasenje je milosni dar Božji u Isusu Kristu, koji se prima isključivo vjerom (sola fides).
 
Sredinom 16. st. Reformacija je iz njemačkih krajeva i preko Ugarske snažno utjecala i na hrvatski narod. Blizak suradnik Martina Lutera, Matija Vlačić Ilirik, slovi za jednog od najutjecajnijih hrvatskih humanista i teologa 16. st. O njegovoj biografiji i djelu progovara Stanko Jambrek, u Kairosu (teološki časopis Zg. 2012.) izvrstan je članak s naslovom Vlačićeva borba za slobodu Crkve.
 
Mi u Hrvatskoj na spomen 500-te obljetnice reformacije, odgovorno trebamo naglasiti da Vlačićevi temeljni stavovi za studija (1543-1548) u Wittenbergu izranjaju izusvajanja Biblije – Svetog Pisma kao vrhovne istine i autoriteta po svim životnim pitanjima u vjerovanju i praksi. Vlačić je zapisao: „Uvijek treba paziti da se svaki nauk traži iz pravog izvora, Svetoga Pisma. Na ovom jedinom temelju proroka i apostola mi smo sazidani. Oni su jedini počeci i Crkve i vjere, a mi se moramo na sveto Pismo osloniti. Jer je ono Božja Riječ. Duh sveti je čini živom jer je On Duh Istine. Duh je Sveti i autor i tumač Svetog pisma!“ (S. Jambrek, Kairos, Zg. 2012.)
 
Nadalje, naglašavao je Vlačić, da je sve što je napisano u Pismu napisano zbog čovjeka da mu se svjedoči o Kristu. Propovjednici reformacije nastojali su propovijedati Riječ Božju na hrvatskom jeziku svjedočeći autoritet Svetog Pisma. Među najpoznatijim propovjednicima bio je Mihajlo Starin koji je u 6 godina na tlu ondašnje Baranje i Slavonije organizirao 120 crkvenih općina.
 
+ Hajdemo stoga u zaključku prigode pozdrava i uvodnog promišljanja, čitati iz Riječi Gospodnje, čitanje Posl. Svetoga Pavla apostola 2 Korinćanima 4,6;«Zbilja, Bog koji je zapovjedio: »Neka iz tame zasvijetli svjetlo», on je zasvijetlio u našim srcima da osvijetli spoznaju slave Božje na licu Kristovu!» Amen!
 
– Čitani redak poslanice svraća našu pozornost na prve stranice Biblije, u knjigu Postanka 1,3; tamo stoji pisano da je Bog zapovjedio: «Neka bude svjetlost. I bi svjetlost!» Sluga Božji, Ap. Pavao naviješta da je isti Bog, koji je prvotno zapovijệdao neka iz tame svjetlo zasvijetli, zasvijetlio u našim srcima, na spoznaju slave svoje u osobi Isusa Krista! Događajem iz knjige Postanka, možemo u paraleli čitanog teksta predstaviti što se zapravo događa u biću čovjeka, kruni Božjeg stvaranja.
 
Čovjek stvoren na sliku Božju (Imago Dei), nažalost u samo svitanje svog postojanja – gubi identitet Božje slike, sa svog lica (zbog grijeha) uklonio je Božje lice! Kroz cijelu povijest ljudskog roda a mi u našoj generaciji imamo svoja iskustva i svjedočimo što to znači odsutnost lica Božjeg, ne treba nikoga podsjećati na zbilju u kojoj smo kao društvo! (ipak nešto; mnogi su zatočenici prošlosti, previše je partikularnih interesa, ako hoćete u gospodarstvu, politici, nažalost evidentna su nerazumijevanja i na duh. razini)
 
* Zato u spomen na reformaciju – istina Pisma nas pokreće na govor o nužnosti transformacije i obnove čovjeka na priliku slike Božje, odnosno obnove našeg lica na lice Božje! Psalmi na dirljiv način progovaraju o toj čežnji: «Moje mi srce govori, tražite lice njegovo! Da, lice Tvoje, Gospodine ja tražim!» Ps 27,8. I objava Božjeg lica ljudskom rodu se dogodila, Pismo naviješta u punini vremena!, (Gal 4,4; Iv 1,14) «Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama …!» Čudo je to Isusa Krista, čudo je to Božjeg čovjekoljublja i to do te mjere i na takav način da je Bog ušao u ljudsku povijest i postao našim suputnikom! U Isusu Kristu Bog nam otkriva lice svoje, otkriva se lice milosrdnog i dobrog Oca!
 
*U otajstvu utjelovljenja postavio se novi temelji, Krist pravi Bog i pravi čovjek, objavljuje nam izvorno lice slike Božje – novog čovjeka, (pravedno, istinoljubivo, milosrdno…). Pogled na Njega, uključuje pogled na Raspetog i Uskrslog, pogled na ljubav Očevu – ako ustima ispovijedamo da je doista Isus Gospodin i srcem vjerujemo da je Njega Bog otac od mrtvih uskrisio, spašeni smo (Rim 10), otkupljenici smo Gospodnji i svjedoci novine – lica Božjeg.
 
*Ivan Pavao II je u svojoj pobudnici Ecclesia in Europa, (bilježi don Mladen Parlov, svećenik splitko-makarske nadbiskupije, Budni budite) pisao da Crkva Europi treba pružiti najdragocjenije dobro koje joj nitko drugi ne može dati: vjeru u Isusa Krista, dar koji je izvor i duhovnog i svekolikog razvoja, lice obnovljenog čovjeka.
 
Neka i ovo naše danas bude u prilog objave i obnove lica Kristova na svima nama. Naš spomen na događaj reformacije, neka bude u stvarnoj spoznaji svjetla Božje slave – spoznaji Sina Božjega Isusa Krista. Kad Gospodin izgovara: „Tražite moje lice“, aktualnost poziva smjerodavna je – s nakanom i ciljem; u ovome našem danas – biti odraz Njegove slike, odraz pravednog, istinoljubivog i milosrdnog za sve kategorije društva Lijepe naše!
 
– I zato nastavljamo moliti za blagoslov ljudi naše zemlje, nastojimo sve pozivati da se vrate temeljima kršćanske vjere, koje nalazimo u biblijskoj objavi. Utemeljeno pisanom Riječi Božjom i nadahnućem Duha Svetog neka nam se događa transformacija unutarnjeg bića a time obnova općih moralnih i etičkih vrijednosti; vjernost, pravednost, marljivost, milosrđe, dobrota i radišnost. Samo korjenitim promjenama na osobnoj razini možemo mijenjati društvo i zemlju u kojoj živimo.
 
– Blagoslov Gospodina našega bio sa svima nama – po Isusu Kristu, jedinom posredniku Boga i ljudi, koji je dao prinos – sebe samog kao otkup za sve nas! Amen!
 
Na ovom linku možete pogledati cjelokupno događanje; www.youtube.com
 
 
(preuzeto s crkvabozja.hr)