Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Zagreb, 16. rujna 2017. | 16.09.2017.

NAJAVA: Stručni skup vjeroučitelja, Zagreb, 16. rujna 2017.

 

Dana 16. rujna 2017. godine održati će se Stručni skup vjeroučitelja baptističkog i evanđeoskog pentekostalnog vjeronauka u prostorijama Baptističke crkve u Zagrebu, Radićeva 30.

Naziv skupa je Sola Gratia – milost koja odgaja.

Stručni skup se održava od 9:30 do 15:30 sati.

Kontakti:

tajnistvo@epc.hr